Betingelser Nyhedsbrev

Ved tilmelding af nyhedsbrevet på www.dksamling.dk accepterer brugeren, at Dansk Samling løbende udsender nyhedsbreve, der bla. kan indhold information og nyheder om den politisk situation, både lokalt, nationalt og internationalt, personlige synsvinkler, analyser fra eksperter, invitation til arrangementer mm.

Indsamling af data

Ved tilmelding til Dansk Samlings nyhedsbreve giver du samtykke til, at Dansk Samling registrerer de oplysninger, som du angiver ved tilmeldingen samt til videregivelse jf. punktet “oplysningerne”.
Vi registrerer således din e-mailadresse og dit fulde navn.

Formålet med indsamlingen

Oplysningerne anvendes til intern kontrol og til at udsende e-mails

Oplysningerne

Oplysningerne indsamles alene til internt brug og opbevares på en sikret server, hvortil kun den dataansvarlige og dennes befuldmægtigede har adgang.
Oplysningerne hverken sælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Opfyldelse af forpligtelser over for dig kan nødvendiggøre videregivelse af oplysninger til tredjemand fx hvis du bestiller en ydelse via det udsendte nyhedsbrev. samarbejdspartnere, der får adgang til dine oplysninger, har ikke lov til at bruge dem til andet end at Dansk Samling i at efterkomme dine forespørgsler. Oplysningerne slettes, hvis du framelder dig.

Dine rettigheder

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger af lov om behandling af personoplysninger.

Du har ret til at få at vide, hvad vi har registreret om dig (indsigtsret). Du har også ret til at gøre indsigelse imod vores registrering. Du har endvidere ret til berigtigelse, sletning og blokering. Du kan endvidere tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig. Læs mere på www.datatilsynet.dk

Dansk Samling er endvidere underlagt markedsføringsloven, herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Adresse og kontakt på dataansvarlig
Dansk Samling
landssekr@dksamling.dk

Tilbage