Lokalt

Dansk Samlings lokalafdelinger (if. valgkredse)

 

Københavns Storkreds

Jeppe Ammitzbøll

Formand

Københavns Omegns Storkreds

Carsten Budolph Larsen

Formand

Nordsjællands Storkreds

Anders Peter Johnsen

Formand

Bornholms Storkreds

Rolf Korsbæk

Formand

Sjællands Storkreds

Jesper Rosenløv

Formand

Fyns Storkreds

Info følger

Sydjyllands Storkreds

Martin Peyrath

Formand

Østjyllands Storkreds

Poul Sivertsen

Fungerende formand

Nordjyllands Storkreds

Nils Tvilling

Formand

Vestjyllands Storkreds

Kasper Ravn Fredensborg

Formand

Tilbage