5 hurtige

Stands ikke-vestlig indvandring

Den ikke-vestlige indvandring har været en kulturel og økonomisk ulykke for Danmark.
Internationale konventioner må aldrig igen forhindre Danmark i at føre en rationel indvandringspolitik.

Danmark ud af EU

Europæisk frihandel og samarbejde er godt, men i Danmark skal den danske regering ubetinget være den øverste myndighed.

Frihed til familien

Flere og flere børnefamilier kan ikke få hverdagen til at hænge sammen.
Den enkelte familie skal styrkes og sikres økonomisk råderum til at indrette sin egen hverdag.

Sænk skatter og afgifter

Skatte- og afgiftstrykket i Danmark er ved at kvæle vores erhvervsliv og den enkeltes initiativ og virkelyst.
Staten skal udelukkende sikres ressourcer til sine kerneopgaver.

Tryghed for Danmarks svageste

Staten skal yde Danmarks svageste en værdig hjælp.
Vi skal hjælpe dem, der ikke KAN klare sig selv – men ikke dem, der ikke VIL klare sig selv.

Tilbage