KIRKE OG KULTUR

Folkekirken og dansk kultur skal støttes. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Den nuværende kirkeordning opretholdes. Grundlovens løfteparagraf om folkekirken aktiveres ikke.

Staten skal på kulturområdet føre en aktiv politik, hvor der gives støtte i et rimeligt omfang til dansk kultur. Tildeling af kulturmidler bør foregå på en måde, hvor politiske interesser ikke bliver styrende for denne tildeling.

Et lille sprogområde som det danske har brug for særlig indsats for kulturbevarelse. Derfor kan Danmarks Radio ikke nedlægges uden tanke for fremtiden.

Institutionen DR har groft svigtet sin opgave som kulturbevarende virksomhed og politisk neutral nyhedsleverandør og bør derfor hurtigst muligt få fjernet ethvert offentligt tilskud og ret til indkrævning af medielicens fra borgerne.

Der er dog en del værdifuldt materiale i DR’s arkiver, som vi mener retteligt tilhører den danske stat, og som sådan skal bevares under statens kontrol.

En eller to små landsdækkende public service kanaler kan med lethed opfylde danskernes behov for kulturformidling og kulturbevarelse samt fair politisk debat, og det vil være for en ganske lille brøkdel af DR’s nuværende budget.

DR’s nuværende radiokanaler kan stort set fungere som nu, dog fremover finansieret af staten i stedet for licensen.

Derfor mener Dansk Samling, at:

  • Den nuværende folkekirkeordning opretholdes uændret
  • Den danske stat yder støtte til dansk kultur i et rimeligt omfang
  • Det nuværende armslængdeprincip fastholdes
  • Medie-licensen skal afskaffes
  • Værdifulde tv-arkiver skal bevares og administreres af staten
  • DR fremover skal klare sig på markedsvilkår med frivillig kundefinansiering
Tilbage