Michael Böss: Foredrag på Hvidsten Kro 17/10 2020

Dansk Samling · Michael Böss: Foredrag på Hvidsten Kro 17/10 2020

Michael Böss var årets gæstetaler, da Dansk Samling i 2020 holdt sit årlige møde på Hvidsten Kro.

Her holdt Böss dette foredrag om canadiske identiteter: Hvor Danmark er en gammel nationalstat - i hvilken nationen i form af folket definerer staten - kan det omvendte siges om Canada, hvor det snarere er staten, som definerer folket og giver det en samlende, fælles identitet.
Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com