Mission

Hvad er Dansk Samling? 

Dansk Samling er oprindeligt et parti, men for indeværende en politisk forening, som arbejder for at bevare Danmark og det danske folks land, fremme nationale interesser og danne platform for politiske netværk med nationale interesser. 

Hvad vil Dansk Samling? 

Dansk Samling vil altid arbejde for at fremme vores Grundsyn, men aktuelt har vi tre primære fokusområder. 

1) Danmark skal, ligesom Storbritannien, forlade EU og dertil også fratræde en række internationale konventioner, så vi får vort eget folkestyre igen og ikke er hæmmede af internationalt dikterede forskrifter som giver fremmede ret til vores land. 

2) Danmark skal - for at imødegå den igangværende befolkningsudskiftning af danskerne på grund af indvandreres højere fødselstal - vende denne udvikling og i stedet nedbringe antallet af indvandrere til et tåleligt niveau. Dette vil efter udtrædelse af EU og fratrædelse fra FNs Flygtningekonventioner blandt andet kunne gøres ved, at man udviser den enorme gruppe af indvandrere, som ikke engang har dansk statsborgerskab. 

For indvandrere, som har fået tildelt dansk statsborgerskab, er man nødt til kritisk at gennemgå, om de har opnået dette statsborgerskab legitimt. 

Endelig må man - når grænserne vel at mærke er ordentligt lukkede og man fratræder det groteske krav på asyl, fremmede har i dag - tilbyde utilpassede indvandrere, som ulykkeligvis måtte have fået tildelt dansk statsborgerskab uden at være hverken etnisk eller kulturelt hjemhørende her, et tilpas beløb for at give afkald på dette og lade sig repatriere. 

3) Dansk Samling mener, at det personlige ansvar forsømmes hos danske politikere. Vi ønsker grundlæggende et opgør med blokpolitik og repræsenterer et tredje standpunkt, hvor politikeres personlige ansvar er i højsædet og man som folkevalgt snarere er bundet af sin egen samvittighed end af partipolitiske hensyn. (Mere om dette kan med fordel læses i Dansk Samlings Grundsyn.) 

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com