Lone Nørgaard: Derfor falder de europæiske nationalstater

Lørdag d. 23. januar havde jeg den tvivlsomme fornøjelse at deltage i Pegida-demonstrationen For Frihed.

Tvivlsom, fordi demonstrationen sætter spørgsmålstegn ved, om vi har ytrings- og forsamlingsfrihed i Danmark?

Demonstrationen med gæstetalere fra England kunne nemlig kun finde sted under massiv politibeskyttelse, dels i forbindelse med talerne på Axeltorv, København, dels under gåturen op ad Frederiksberg Allé og tilbage ad Gl. Kongevej. Hvorfor?

Fordi en række unge venstrefløjsekstremister er hamrende ligeglade med at overholde demokratiske spilleregler og tillade deres politiske modstandere at ytre sig og forsamle sig.

Oplevelsen var surrealistisk. Jeg – en ældre, gråhåret, velmeriteret lektor, der hele sit liv har forsøgt at være en ordentlig borger og stadigvæk rejser mig op i bussen for gravide kvinder – blev igennem 1½ time svinet til med skældsordene ’racist’ og ’nazist’ i førertrøjen.

Og det fordi jeg efter i 15 år stærkt ufrivilligt at have slidt med at sætte mig ind i forskellen på islam og kristendom og de historiske forudsætninger for den vestlige civilisation er nået frem til den konklusion, at islam – der altid fører sharia, det islamiske lov- og retssystem, med sig – er uforenelig med vestlige demokratier.

Fuldt legitimt forsøger jeg at værne om (resterne af) det danske samfund, som jeg er vokset op i, fordi det var og et langt stykke ad vejen stadigvæk er et af de bedste samfund i verden. I parentes bemærket: Jeg taler om islam og ikke om muslimer, for der er mange moderate muslimer, der praktiserer en skriftløs version af islam – og heldigvis for det.

De unge demonstranter ønskede at komme op at slås med politiet, altså i det omfang de ikke kunne komme til at angribe For Frihed-demonstranterne fysisk. (Tak til politifolkene, der alle burde have lønforhøjelse).

Jeg blev efterfølgende informeret om, at da demonstrationen var forbi, gik en række af moddemonstranterne alias de voldelige vildmænd m/k i gang med systematisk via bl.a. Twitter at forsøge at forfølge de mennesker enkeltvis, som havde været så formastelige at kæmpe for – ja hvad?

 • Sekulære love
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Kvinders frihed til bevæge sig frit i det offentlige rum, både nat og dag
 • Kvinders ret til selv at bestemme, hvordan de vil gå klædt
 • Kvinders ret til selv at bestemme, hvem de vil gifte sig med
 • Kvinders ret til at blive fri for at blive omskåret
 • Kvinders ret til ikke at blive voldtaget
 • Kvinders ret til selv at bestemme over deres seksualitet
 • Kvinders ret til ikke at blive kontrolleret af mænd
 • Ytringsfrihed
 • Forsamlingsfrihed
 • De nationale parlamenters ret til at bestemme, hvem der lukkes ind i landet

Det stod klart, at de unge mennesker rummer et rystende voldspotentiale, som kommer hvorfra? Hvor har deres forældre været henne, som åbenbart ikke har været i stand til at lære dem helt almindelig, basal høflighed og ordentlige, demokratiske omgangsformer?

Her er tydeligvis tale om unge, der må være blevet stærkt indoktrineret i løbet af deres skolegang eller også udsat for massivt forældresvigt. Ellers ville de være ude af stand til at svine deres medborgere til med de værste skældsord. (Jeg tvivler i øvrigt på, at disse uciviliserede unge mennesker overhovedet er i stand til at definere begreberne racisme og nazisme).

De ville også være ude af stand til at befinde sig på en venstrefløj, der er uløseligt tilknyttet kommunismen med millioner af ofre, døde som levende, på sin samvittighed. Men disse unge mennesker er tilsyneladende rene ignoranter og totalt historieløse.

De aner i hvert fald ikke, at de skylder de tidligere generationer det fine samfund, som de i dag er støt og sikkert i gang med at underminere med deres ødelæggende anti-demokratiske skrigeri, afskyelige fuck-fingre og skammelige vold(spotentiale).

Det er dybt, dybt tragisk, at disse ekstreme venstrefløjs-vandaler indirekte skal have lov til at skalte og valte med de sparsomme skattekroner i form af massiv tilstedeværelse af kostbart politi, fordi nogle borgere tillader sig at have en anden mening, end den de selv har. (Tak til politifolkene, der alle burde have lønforhøjelse).

Hvor repræsentative er disse unge mennesker? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at den bevidstløse multi-kulti-der-er-ikke-forskel-på-kulturer, de repræsenterer, bliver dødsstødet for de europæiske nationalstater og demokratier.

Altså medmindre ordentlige mennesker kommer på banen og både i ord og daglig praksis og handling (fx deltagelse i For Frihed-demonstrationer) viser politikere og beslutningstagere, at vi ikke vil finde os i, at vores samfund dag for dag eroderer.  For kun en folkelige massebevægelse mod den fortsatte indvandring fra fejlslagne stater med befolkningsoverskud kan bremse det vanvid, som politikerne med EU i spidsen  har gang i.

(Tak til politifolkene, der alle burde have lønforhøjelse).

Den Korte Avis, 26-1-16

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com