Morten Uhrskov Jensen: Underkastelsen på Egaa Gymnasium

Beslutningen om at afskaffe julen på Egaa Gymnasium er ildevarslende.

Hvis nogen skulle have glemt det, ser virkeligheden sådan ud i Danmark, at der selvfølgelig er religionsfrihed, men aldeles ikke religionslighed. Det følger af grundlovens § 4, som lyder således:

”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Rektor og bestyrelse på Egaa Gymnasium ser faktisk ud til at have glemt dette indlysende, at den evangelisk-lutherske folkekirke har en fortrinsstilling. Julen er indtil videre blevet forbudt på Egaa Gymnasium. Egaa har i øvrigt ret få elever med muslimsk baggrund, og beslutningen skal muligvis søges i at ville undgå problemer i fremtiden. Resultatet er dog, at dansk kultur ryger ud med badevandet.

Det siges ikke direkte, men selvfølgelig er det derfor. Jeg mindes ikke, at visse af tilhængerne af nogen anden religion end islam kræver radikale ændringer af den danske virkelighed. Elefanten i lokalet er til at få øje på.

Beslutningen på Egaa er virkelig et groft overgreb på dansk kultur, klart beskrevet af en elev fra skolen:

”Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke kan fejre og samles om vores kristne kulturgrundlag, specielt her på Egå Gymnasium, hvor langt flere af os er etnisk danske og føler et stærkt tilhørsforhold til dansk kultur og julen specielt, så det synes jeg er ærgerligt.”

Det er i sandhed salamimetoden, vi ser i disse år. Vi husker alle juletræssagen i Egedahlsvænge i Kokkedal, hvor den muslimsk dominerede beboerforening bl.a. fik råd og vejledning af Hizb ut-Tahrir, en uhyrlig organisation, der nærer den yderste foragt for demokratiet.

Der skal siges klart fra overfor enhver foranstaltning, der æder dansk kultur op. Ikke en tøddel skal vi give os på det punkt. Hvis man befinder sig i dette land med en fremmed baggrund, retter man ind. Hjerter og nyrer skal vi ikke granske, men vi er åbenbart kommet derud, hvor det er blevet nødvendigt at lovgive om det indlysende.

Julen skal vende tilbage til Egaa Gymnasium. Det muslimske tørklæde bør forbydes i skolen. Ikke-missionerende kristendomskundskab bør være obligatorisk i grundskolen. Og mere af samme fuldt lovlige skuffe.

Det er blevet nødvendigt at gøre ting, som var komplet overflødige for få årtier siden. Velkommen til den fagre nye verden, som truer med at blive Helvedes forgård.

P.S.

Jeg skal være den sidste til ubetinget at stole på den danske journaliststands vinklinger. Det skal oplyses, at Egaa Gymnasiums rektor nu siger, at han er blevet misforstået. Han siger bl.a. således: “I en sidebemærkning fortæller jeg så, at vi heller ikke holder en kristen jul, men en hyggelig jul med juletræ og historier og sange, fordi det ikke er skolens opgave at åbne op for religionsdyrkelse, heller ikke ved en juleafslutning. Vi har en videnskabelig tilgang til verden, og det har ikke noget med religion at gøre.” Forvirringen er ret udtalt, idet citatet i den oprindelige artikel lød: “Vi holder en hyggelig juleafslutning, men det er ikke med kristent indhold.” Og i den korrigerende artikel siger rektor så følgende: “Men det er også forkert. Vi synger som regel en salme til juleafslutningen, oftest B.S. Ingemanns ’Dejlig er Jorden’. Og det gør vi, fordi musik og kultur er en del af uddannelsen her.”

Jeg tager rektors korrektion ad notam, men jeg konstaterer også, at den oprindelige artikel synes at være korrekt så langt, at det var rektor meget om at gøre at få sagt, at traditionel dansk folkekirkekristendom og en gymnasieuddannelse er så tilpas fremmede størrelser, at “en videnskabelig tilgang” skal blandes ind i affæren. Historien synes fortsat at være et vidnesbyrd om, at vi lever i tider, hvor det indlysende ikke længere er indlysende, nemlig at dansk kultur har dybe kristne rødder, hvilket gælder uanset den enkeltes personlige gudsforhold.

Jyllandsposten, 17-9-16

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com