Pressemeddelelse: Dansk Samling viser vej til “Danexit”

Dansk Samling er det parti i Danmark, der længst har kæmpet mod tyranniet fra EF / EU. Vi har netop fejret 80-års fødselsdag, og gennem årene har vi gjort os mange tanker om, hvordan vi kommer ud af det Europæiske Uvæsen, som EU har været siden fødslen.

Et noget yngre parti, Nye Borgerlige (NB), ønsker også et opgør med EU, og det er da positivt. Problemet er, at NB drømmer om to folkeafstemninger: Først en afstemning, der skal give regeringen mandat til at forhandle handelsaftaler for et hypotetisk Danmark uden for EU. Dernæst en afstemning, hvor valget står mellem de opnåede aftaler eller udtræden af EU.

Ideen er håbløs. For hvorfor skulle Folketingets EU-tilhængere gå med på dette? Det skulle da lige være for at forhandle på skrømt – med sigte på et tilpas uspiseligt resultat, der kunne skræmme danskerne fra atter at “stemme forkert”. Og hvorfor skulle andre lande afsætte ressourcer til sådanne hypotetiske øvelser? Nye Borgerliges exit-strategi er altså en blindgyde, der ikke bringer os nærmere et attraktivt alternativ til EU.

Dansk Samling anviser en mere farbar vej, som kan koges ned til tre punkter:

1) Danmark udtræder af Schengen – og lader os ikke indfange i et overnationalt Europol

Opgøret med Schengen er nødvendigt for at bekæmpe migrantstrømme og grænseoverskridende kriminalitet. Og det vil være en ulykke for Danmark, hvis Europol-samarbejdet gøres overstatsligt med udvidede beføjelser til et grænse-overskridende EU-politi. Det var netop for at undgå den slags, danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten i 1992.

2) Danmark afholder folkeafstemning om medlemskab af EU

Dansk Samling vil i valgkampen udbrede kendskabet til det oplagte alternativ, som står solidt på tre ben: Medlemskab af EFTA, styrket nordisk samarbejde og forbliven i NATO. Danskerne har krav på en lang valgkamp, så alle har mulighed for at orientere sig. Dansk Samling ønsker en bred debat, hvor oplysningsmidlerne fordeles ligeligt mellem tilhængere og modstandere.

3) Danmark gør sig fri

Når vi (forhåbentlig!) kan fejre frigørelsen, melder vi os ind i EFTA – og indgår supplerende handelsaftaler. Herpå følger en omstillingsperiode, hvor vi står godt rustet. Danmark er netto-bidragyder til EU, idet vi hvert år betaler ca. 6 milliarder kr. mere, end vi modtager. Dansk Samling foreslår, at disse milliarder midlertidigt fordeles til de erhverv, der midlertidigt måtte tabe på vores udtræden. Det samme gælder de midler, der via EU skulle være gået til regional- og landbrugsstøtten.

Dansk Samlings exit-plan bygger på et solidt kendskab til EU’s historie og formål. Omvendt fantaserer “Nye Borgerlige” om et “Morten Korch-EU”, som engang skulle have fokuseret på upolitisk frihandel. Men sådan et EU har aldrig eksisteret! De største problemer ved EU bunder tværtimod i det indre marked, som vi sagde ja til, længe før EF blev til EU. Det gælder både social dumping og den famøse Metock-dom, der forhindrer Danmark i selv at bestemme reglerne for familiesammenføring.

Danmark skal ud af EU nu! Og frigørelsen er slet ikke så svær, som EU-tilhængerne vil have os til at tro. Med Dansk Samlings køreplan kan vi vinde Danmarks suverænitet tilbage.

På vegne af hovedstyrelsen i Dansk Samling

Morten Uhrskov Jensen

 

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen tlf.  81754014  landsformand@dksamling.dk

Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84 / mobil: 23 30 28 33 koordinator@dksamling.dk

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com