Landsrådsudtalelse 2017


d. 30.9.17

Landsrådsudtalelse 2017

LUK GRÆNSERNE FOR YDERLIGERE INDVANDRING

Dansk Samling opfordrer regeringen til med det samme at lukke Danmarks grænser for yderligere indvandring af asylsøgere, familiesammenførte og andre fra den tredje verden.

Regeringen bør som en logisk konsekvens af denne lukning af Danmarks grænser meddele EU-Kommissionen, at Danmark med øjeblikkeligt varsel udtræder af Schengen-samarbejdet.

Dernæst bør regeringen hurtigst muligt få Danmark udmeldt af EU. Dette skal ske efter en folkeafstemning, der kan finde sted, når der har været en tilstrækkeligt lang periode til at diskutere dette vigtige spørgsmål.  

Når grænserne er lukket for al yderligere indvandring fra den tredje verden, nedsættes et tværpolitisk udvalg, der som bunden opgave skal have at afgive betænkning om hjemsendelsesprogrammer for de mange utilpassede i Danmark med baggrund i den tredje verden. 

Disse nødvendige tiltag vil ske før eller siden, og regeringen kan derfor lige så godt iværksætte tiltagene på et så tidligt tidspunkt som muligt.  

 

På vegne af Dansk Samling 

Morten Uhrskov Jensen  

 

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen tlf.  81754014   &  Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84  

                                                                                                   mobil: 51 90 93 99 

landsformand@dksamling.dk                       koordinator@dksamling.dk                      

 

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com