Lone Nørgaard opstiller til kommunalvalget 2017

Det er med stor glæde at vi kan annoncere Lone Nørgaards kandidatur til Kommunalvalget for Frederiksberg. 

Jeg stiller op til kommunalvalget på Frederiksberg, fordi jeg elsker at bo på

Frederiksberg – og gerne vil være med til at fremtidssikre min kommune.
På borgernes vegne ønsker jeg indflydelse på væsentlige spørgsmål i vores
hverdag, hvor ny energi, nye øjne, forhåbentlig kan gøre en forskel i
kommunalpolitikken.
I kommunens institutioner er økonomistyring, kulturelle aktiviteter og
spørgsmål om integration vigtige faktorer. Kommunalbestyrelsen skal både
give plads til nye tanker og idéer, men også kunne støtte og vejlede
personalet, så alle er klædt på til fremtiden. Især børneinstitutionerne, skoler
og ældrepleje kræver løbende initiativer og respekt for de varme hænder.
Kommunen skal kunne tiltrække nye arbejdspladser og indbyggere i den
erhvervsaktive alder, der bidrager til vores fælles kasser, for uden indtægter
kan vi ikke sikre fremtidens velfærd. Men det skal ske med nogle tydelige
prioriteringer, hvor børn og ældreplejen skal vægte tungt.
En Dansk Samling mærkesag er familien. Og her vil jeg citere fra vores
grundsyn:
Familien er samfundets byggesten. Den enhed skal anerkendes og påskønnes
af staten – og kan jeg tilføje her: Kommunen. Og hvorfor så det?
Jo, fordi børns grundlæggende kultur- og sprogtilegnelse sker i familien.
Uden familien og børnenes socialisering her ville vi slet ikke have en fælles
kultur og et fælles sprog.
Derfor skal familien anerkendes som en skatteenhed. Er den ene af de to
ægtefæller hjemmegående, skal der af den andens løn sættes penge til side til
den hjemmegåendes pension.

Værdipolitiske emner som integration og kultur bør fylde mere i
kommunalpolitikken. Vi får snart tomme kasser, hvis Frederiksbergs
folkevalgte ikke laver klare prioriteringer – herunder i forhold til
integrationen af fattigdomsflygtninge. Mange tror, at det kun er et spørgsmål
om at have viljen til gæstfrihed. Det er forkert. Det er udelukkende et
spørgsmål om økonomi, hvor nogle svage grupper betaler regningen.
Endelig vil jeg gerne kigge nærmere på Frederiksberg Kommunes Smart City
Strategi. De / du har selvfølgelig lagt mærke, at der er blevet hængt nye
ledninger og bokse op på gaderne her i kommunen.
Hvad indsamles – og hvem modtager hvilke data?
Jeg ønsker, at Frederiksberg Kommune bliver Danmarks bedste kommune for
både børn, erhvervsaktive og de ældre. Store ord her i efteråret 2017, som jeg
vil gøre, hvad jeg kan for at leve op til, hvis jeg bliver valgt.

Til slut lidt om mig selv:
Jeg er cand.mag. i dansk, engelsk & filosofi og har virket som HF-lærer i godt
30 år. Sideløbende har jeg arbejdet som forfatter, journalist, film- og
litteraturanmelder og samfundsdebattør. Jeg er mor til to sønner.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com