Lykken ved de mange familiesammenføringer

Formanden taler om de seneste tal for familiesammenførte og de lyksaligheder dette medfører.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Ove Jensens Alle 2, 3. tv - 8700 - Horsens - Danmark

Powered by wpsnet.com