Jule- og nytårshilsen fra Landsformanden

Sorø, 21. december 2017

Kære medlem af Dansk Samling

Jeg skriver denne julehilsen for at gøre en slags status over det forgangne år. Jeg vil ikke lægge skjul på, at meget kunne være bedre, også hos Dansk Samling. Som det ser ud nu og her, kan vi ikke trænge igennem mediernes tykke mure, og det må først og fremmest jeg som landsformand tage ansvaret for. 

Der skal noget af et mirakel til, hvis vi skal blive opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg. Når valget kommer senest i foråret 2019, vil det givetvis blive uden Dansk Samling på stemmesedlen. 

Bør vi af den grund kaste håndklædet i ringen? Nej, det mener jeg ikke, og jeg vil begrunde det om lidt. Først vil jeg kort fortælle om Dansk Samlings aktiviteter i 2017. 

Højtideligholdelsen i Mindelunden den 4. maj var som vanligt velbesøgt. Søren Krarup holdt årets tale, en både personlig og klartseende tale, der stillede skarpt på frihedskampen og dens betydning. Bagefter spiste vi frokost i Hellerup og nød det gode smørrebrød.

Den 17. juni afholdt Dansk Samling et velbesøgt arrangement på Folkemødet på Bornholm. Asger Aamund og jeg debatterede i to timer under Mikael Jalvings muntre og sikre mødeledelse. Jeg vil vove den påstand, at alt klappede på Folkemødet, men det gav absolut ingen omtale i de store medier, hvad Dansk Samling havde haft at byde på. Vi vil indtil videre ikke igen bruge DS’s sparsomme midler på Folkemødet. Det er dyrt at være med, og med den ikke-eksisterende medieomtale er det ikke anstrengelserne værd for nu.

Den 20. august holdt Dansk Samling vanen tro møde med foredrag på Hvidsten Kro for at mindes de faldne fra Hvidstengruppen. Søren Hviid Pedersen, debattør og højskolelærer, holdt dagens hovedtale. Arrangementet var velbesøgt, og Randers netavis bragte et længere interview med mig.

Endelig afholdtes der landsråd den 30. september. Fremmødet var sparsomt, men det havde også noget med beliggenheden at gøre. Fra 2018 flytter vi tilbage til Nyborg, som ligger godt geografisk placeret for næsten alle medlemmer. 

Den 21. november opstillede Dansk Samling i to kommuner, Poul Sivertsen i Århus og Lone Nørgaard på Frederiksberg. De to udførte et stort stykke arbejde, som desværre ikke blev belønnet efter fortjeneste. 77 og 56 stemmer blev det til.

Efter denne lidt sørgmodige, men ærlige, gennemgang af Dansk Samlings resultater i 2017 er det tid at skrive, hvorfor jeg mener, at Dansk Samling fortsat skal forblive et parti og ikke blot en forening. 

Der er højst lidt længere end et år til det næste valg til Folketinget. Nye Borgerlige skal her vise to ting: NB skal komme over spærregrænsen på 2 procent. I skrivende stund ligger NB på 1,8 procent i Berlingskes vægtede gennemsnit af målinger. Det er tydeligt, at institutterne bag målingerne har meget svært ved at vurdere NB’s styrke, idet de får alt mellem 0,8 og 4,6 procent i de forskellige målinger.

Skulle det ske, at NB ikke kommer ind, står vi i samme situation som hidtil, hvor der mangler et alternativ til den nuværende kurs, hvor Dansk Folkeparti ikke sætter en ny og nødvendig dagsorden.

For det andet er det sandsynligt, at NB – hvis partiet kommer ind – vil vise sig ikke at gøre nogen forskel. NB’s økonomiske politik ligger markant til højre for DF’s, men det afgørende her er udlændingepolitikken og Danmarks forhold til EU. NB’s formand har gentagne gange sagt, at man vil, stille (tre) ultimative krav, men samtidig siger både formand og næstformand, at man ikke vil vælte en borgerlig regering. De to udsagn hænger ikke sammen, og sandheden er nok den, at NB ikke tør sætte hårdt mod hårdt, sådan som Dansk Samling vil gøre det. 

Det har siden 2013 været hovedstyrelsens og min vurdering, at der må noget virkeligt nyt til i dansk politik, hvis danskerne skal blive klar over, hvor galt det står til. Dette nye får man kun, hvis der kommer et parti i Folketinget, der for alvor vil vise, at man ikke er levebrødspolitikere, men vil sætte sine mandater ind for at få gennemført en ny politik. Betyder det, at en borgerlig regering væltes og må udskrive et hurtigt nyvalg, vil det for første gang give danskerne en reel valgmulighed ved det efterfølgende valg.

Af disse to grunde mener jeg ikke, at der kan være tale om, at Dansk Samling opgiver sin status som parti. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer, men denne dag kan sagtens vise sig at bringe en situation, hvor der er brug for Dansk Samling. 

Med disse ord vil jeg ønske alle medlemmer af Dansk Samling en glædelig jul og et godt nytår.

Morten Uhrskov Jensen
Landsformand for Dansk Samling

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com