Poul Sivertsen opstiller til kommunalvalget i 2017

Frihed.
Frihed er også friheden til at ytre sig. Ytringsfriheden er truet i Aarhus Kommune. Medarbejdere i kommunen er blevet fyret for at ytre sig om administrative lederes svindel og bedrag i Teknik og Miljø. Rådmanden for magistraten har forsøgt at hemmeligholde sagen.

I Danmark er ytringsfriheden også truet generelt. Lad mig nævne Lars Hedegaard, Kurt Vestergaard, Flemming Rose og Naser Khader som alle har politibeskyttelse.

Borgeren er vigtigere end systemet.

Alt for ofte omgøres Ankestyrelsens afgørelser af det kommunale system og af dets visitatorer til skade for borgeren. Især for borgere med handicap og psykiske diagnoser. Når borgeren og pårørende finder et tilbud, der er bedre end det kommunen, og dets visitatorer kan tilbyde, nægter man dem det. Også selv om det tilbud borgeren gerne vil have, ikke er dyrere. Systemet tager dermed ikke hensyn til borgerens livskvalitet.
Det skal naturligvis ændres!

Medarbejdernes livskvalitet skal forbedres.

De skal tage glade på arbejde, og når de tager hjem. Det er ikke tilfældet i Aarhus kommune, tal med et stort sygefravær viser, at de kommunale medarbejdere vantrives på arbejdspladsen. Sygefraværet i kommunen var konstant højt fra 2013 - 2016 omkring 13 sygedage pr. ansat årligt. Skjoldhøjskolen var topscorer i 2015 med 36,38 sygedage pr. ansat årligt. Hvis en privat virksomhed havde et sådant massivt sygefravær, ville den ikke overleve. Kan det store sygefravær og vantrivsel, skyldes dårlig politisk- og administrativ ledelse? Det kan det meget vel være. Vi skal derfor have en ledelse, der sammen med medarbejderne, kan skabe et fint psykisk arbejdsmiljø.

Whistle-blower ordningen skal overflødiggøres.

For nuværende er den nødvendig med skandalen i Teknik og Miljø i tanke. Men den skal overflødiggøres ved at skabe et uformelt og uhøjtideligt miljø i kommunen. Hvor enhver kan give udtryk for sine tanker og følelser, uden at have en fyringsfrygt hængende over hovedet. Den politiske- og administrative ledelse skal gå foran med et fint eksempel og skabe rammerne for det.

Lærernes tid spildes, og elevernes faglige niveau falder i folkeskolen.

Lærerne skal ikke spilde tid på endeløse, meningsløse møder om visioner og læringsstrategier, mens elever og kursister møder frem stadig mere blanke på basale kundskaber? Lærerne skal ikke hele tiden kontrolleres i form af digitale tilbagemeldinger og evalueringer i et endeløst bureaukrati? Der skal rettes op på det dannelsestab, der har fundet sted, siden 68-oprøret og reformpædagogikken indgik en uhellig alliance med socialistisk ligestillingsideologi og nyliberal retorik.

Konsekvens overfor indvandrerbander og kriminalitet.

Retten i Aarhus skal hurtigt og konsekvent fælde dom over den kriminelle. Følgende ordsprog har stor sandhedsværdi: ”Fordi den onde gerning ikke rammes i hast, får menneskehjertet mod til det onde.” Når retssamfundet igen og igen er for blødsødne, og giver den kriminelle for lang snor, så tror de ikke, at der er nogle konsekvenser for deres handlinger. Retssamfundet har været for svage overfor familier med børn, der begår kriminalitet igen og igen. Derfor skal der gribes ind, mens børnene er helt små. Hvis de først er blevet større, er det for sent. I grelle tilfælde kan det være nødvendigt at tvangsfjerne børnene. Eventuelt lade dem adopte-re af familier, der vil give dem en fin opdragelse. Så de kan indgå som en positiv del af samfundet.

Lokale sygehuse bevares eller genoprettes.

Patienter med ganske almindelige behandlingsbehov skal have kort vej til deres lokale hospital. Sygehuslukninger medvirker til affolkning af yderområder, og er i konflikt med intentionen bag udflytningen af statslige arbejdspladser. Vi er til grin når politikerne med den ene hånd tvangsflytter ansatte, og med den anden nedlægger lokale arbejdspladser.

Behovet for ressourcer i sundhedssektoren.

Et umådeholdent bureaukrati og især tilvandringens urimelige og ubudgetterede dræn på vort velfærdsrådighedsbeløb er de væsentligste hindringer for et velfungerende sundhedssystem.

Overflødig dokumentation tager kostbar tid.

Lægers kostbare tid skal ikke bruges på overflødig dokumentation. Administrationen er vokset os over hovedet. Reglerne skal forenkles.

Prisaftaler skal forbedres.
Prisaftalerne med medicinalfirmaerne skal forbedres. Her kan vi skele til vores nabolande. Og regionerne skal indgå i et samarbejde.

Vi skal have mange flere iværksættere.

Vi har for længe undervist vores børn og unge, til at blive lønmodtagere i stedet for iværksættere. Hvis alle skal i job, og vi skal have vækst og økonomisk fremgang, skal flere blive iværksættere. Underviserne skal have certificeringer i entreprenørskabsundervisning, så de er klædt på til at undervise i emnet. Hovedvægten skal ligge på det praktiske fremfor det teoretiske. I flere år har Region Midtjylland prioriteret en indsats for at fremme entreprenørskab i uddannelsessystemet. Dette vil Dansk Samling støtte op om, for at få flere uddannelser til at tilbyde en innovationslinje.

Filantropi på bekostning af danske studerende.
Det er ren filantropi når staten, tilbyder gratis uddannelse og SU til studerende fra EU/EØS landene. Det sker på bekostning af danske studerende, der i fremtiden vil få nedsat deres SU. Det paradoksale er, at danske studerende ikke har samme rettigheder i flere af de lande.
Når udenlandske studerende vil studere i Danmark, skal der være egenbetaling for deltagelse på engelsksprogede uddannelser, således at de der ikke opfylder sprogkrav til deltagelse i almindelig dansk undervisning eller studerer som følge af udvekslingsordninger mellem universiteter, selv skal betale.

Offentlige arbejdspladser skal være neutrale steder
Offentlige ansatte skal ikke stille til skue, hvilket religiøst eller politisk tilhørsforhold de har. Det gælder på hospitaler, gymnasier, handelsskoler og andre offentlige arbejdspladser i regionen. Den islamiske hijab, niqap og burka hører derfor ikke hjemme der.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com