Landsrådsudtalelse 2018: Støt den danske familieLANDSRÅDSUDTALELSE 2018

Dansk Samlings landsråd udtaler sin bekymring over kernefamiliens status i Danmark. Alt for ofte må almindelige danske familier gå på kompromis med, hvor mange børn familien ønsker i forhold til, hvad arbejdsmarkedet kræver. Det høje skattetryk gør det umuligt for de fleste at leve af én indtægt i en længere periode.

Der bør indføres et meget betydeligt beskæftigelsesfradrag for familier, hvor den ene forælder i en årrække går hjemme, mens børnene er små. Da det som oftest vil være kvinden, der vælger denne løsning, må hun kompenseres ved et tilskud fra det offentlige, når hun når pensionsalderen for at undgå, at hendes livsløn bliver urimeligt meget lavere end mandens.

En sådan familiepolitik med respekt for samfundets vigtigste byggesten, som er kernefamilien, vil bidrage betydeligt til at hæve fødselstallet, som i fem årtier har ligget for lavt.

Støt den danske familie.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com