Pressemeddelelse: Gør op med det digitale tyranni i uddannelsessystemet

Digitaliseringsbølgen skyller ind over os. Men den styrtsø skal have markant modspil, for børn og unge drukner i overfladisk viden og manglende historisk kendskab.

Med afsæt i bl.a. Jesper Balslev: KRITIK AF DEN DIGITALE FORNUFT – I UDDANNELSE støtter Dansk Samling en afdigitaliseringsproces i uddannelsessystemet.

For et par år siden konstaterede sydkoreanske forskere, at børn i Sydkorea havde problemer med hukommelsen, med manglende motivation og med koncentrationsevnen. Det kaldte de digital demens. Den tyske hjerneforsker Manfred Spitzer når frem til det samme resultat.  De digitale medier outsourcer det mentale arbejde til datamaskiner, og så mister hjernen sin plasticitet.  Spitzer så helst, at iPads og pc’er ikke blev brugt i klasseværelset.

Smartboards har kostet millioner at anskaffe og installere, og lærerne er aldrig blev spurgt, om de store økonomiske investeringer monstro står mål med det faglige udbytte. Og det hverken før eller efter eksperimentets iværksættelse.

Næsten ingen i uddannelsessektoren tør stå frem og sige tingene, som de er, nemlig at elevernes allestedsnærværende brug af smartphones, iPads og pc’er i klasselokalerne er ødelæggende for undervisningen. Eleverne er ikke nærværende, de er distraherede, og de opnår ikke den fordybelse i stoffet, der er en afgørende del af uddannelsen, og de har problemer med at huske stoffet bagefter.

Digitale prøver er blevet indført i uddannelsessystemet for at spare penge, men de er en katastrofe. Eksamen har været kendetegnet ved, at eleverne havde ensartede og lige vilkår uanset baggrund. Men en digitalisering af prøverne vil skabe skel mellem eleverne og give fordele til de digitalt stærke elever.  De svage elever vil drukne i de store informationsmængder, der står til deres rådighed.

Og langt værre: Der er større muligheder for snyd. Netadgang under prøverne giver eleverne rige muligheder for at snyde ved at få hjælp udefra til at besvare opgaven. At kontrollere mod snyd er håbløst.   

Fortalerne slår om sig med udtryk som ’digital rygrad’ og ’digital dannelse’. De har tydeligvis ikke forstået dannelsesbegrebet, men manipulerer det efter behov.

Dansk Samling anbefaler et stop for knæfaldet for digitalisering, der intet har med dannelse at gøre. Digitaliseringen er først og fremmest i gang med at producere en generation af forstyrrede unge mennesker, hvor dannelse mest gør sig bemærket ved at glimre med sit fravær. 

 

På vegne af hovedstyrelsen i Dansk Samling

Morten Uhrskov Jensen  

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen tlf. 81 75 40 14  &  Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84 

                                                                                          mobil: 51 90 93 99 

landsformand@dksamling.dk                        koordinator@dksamling.dk                     

 

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com