Pressemeddelelse: Stop udsalget af dansk suverænitet

d. 19.11.18

EU-domstolen og EU-kommissionen vil om kort tid sandsynligvis tvinge Danmark til at lade tusinder af tyrkere indvandre til Danmark som familiesammenførte. Det vil i givet fald ske, fordi EU-kommissionen mener, at ”familiesammenføring med en ægtefælle kun indebærer fordele for familielivet, for kvaliteten af opholdet og for integrationen af den tyrkiske arbejdstager i den medlemsstat, hvor vedkommende arbejder.”

Denne anti-nationale holdning strider imod danskernes ret til selvbestemmelse. Den er i lodret modstrid med, hvad der kendetegner et frit folk. Danske politikere skal ifølge EU-kommissionen bindes til en overstatslig myndighed, der ønsker at ophæve nationerne og de frie mennesker, der bebor disse lande.

Den danske regering må sætte foden ned ved at nægte at anerkende en myndighed, der ligger uden for Danmarks grænser. Som en selvfølge må den danske regering til enhver tid hævde dansk suverænitet på dansk grund.

 

På vegne af Dansk Samling

Morten Uhrskov Jensen

Formand for Dansk Samling

 

 

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen & Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84            

tlf. 81 75 40 14                                            mobil: 51 90 93 99   

landsformand@dksamling.dk                      koordinator@dksamling.dk                     

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com