Pressemeddelelse: Brems regeringens censurtogt

Folketinget vedtager efter al sandsynlighed L95 - en skærpelse af den nugældende §108 i straffeloven (Ulovlig påvirkningsvirksomhed - den såkaldte spionbestemmelse jf. her).

Medmindre det lykkes forinden at få mobiliseret offentlighed og presse imod regeringens lovforslag, der er et stærkt angreb på ytringsfriheden.

Tanken bag forslaget er, at synspunkter og ytringer gøres strafbare med op til 12 års fængsel, hvis de skønnes at være fremsat i samarbejde med udenlandske efterretningstjenester og med henblik på at »påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse«.

Tiltaget er den største indskrænkning af ytringsfriheden siden Anden Verdenskrig og repræsenter endnu et skridt i retning mod totalitære tilstande – i form af en statsstyret samfundsdebat (jf. den samlede argumentation i Jyllands-Posten).

På et tyndt, postuleret grundlag vil danske politikere med få undtagelser stemme for endnu en begrænsning af ytringsfriheden – i forlængelse af de angreb på ytringsfriheden, der allerede er foretaget fra EU’ side (jf. her).

 

På vegne af Dansk Samling

Morten Uhrskov Jensen

Formand for Dansk Samling

 

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen tlf. 81 75 40 14  &  Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84 

                                                                      mobil: 51 90 93 99 

landsformand@dksamling.dk                       koordinator@dksamling.dk                     

 
Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com