Pressemeddelelse: Dansk Samling ønsker Danexit

Storbritannien er med sikkerhed på vej ud af Den Europæiske Union efter valgresultatet d. 12.12.2019. Danmark bør følge Storbritannien ud. Vi skal have Danexit, men vi skal vælge en udvej, der bedst tjener Danmarks interesser.

Nogle påstår, der ikke findes alternativer til EU. Det er noget vrøvl. Vi taler bare alt for lidt om disse alternativer.

Danmark er ikke Storbritannien, og derfor skal vi berede os på optagelse i EFTA, som siden 1995 har etableret en række frihandelsaftaler med stater og handelsorganisationer i både Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Amerika. Disse omhandler ikke forædlede landbrugsvarer, men Danmark eksporterer allerede til flere tredjelande, så sagen er langt fra uløselig.

Tilsvarende er der ingen grund til at frygte for eksporten til Storbritannien, der har som erklæret mål at oprette frihandelsaftaler med så mange parter som muligt. Og da frygten for mangel på fødevarer efter Brexit har været en af de alvorligste bekymringer i Storbritannien, er det temmelig utopisk at forestille sig, at Storbritannien skulle vanskeliggøre en handelsaftale med Danmark efter et Danexit.

I øvrigt er EFTA-landene samlet set Danmarks femtestørste eksportmarked – større end Kina.

 

Her følger Dansk Samlings køreplan for Danexit:

  1. Danmark udtræder af Schengen. Opgøret med Schengen er nødvendigt for at bekæmpe migrantstrømme og grænseoverskridende kriminalitet.
  1. Danmark afholder folkeafstemning om medlemskab af EU. Dansk Samling vil i valgkampen udbrede kendskabet til det oplagte alternativ, som står solidt på tre ben: Medlemskab af EFTA, styrket nordisk samarbejde og forbliven i Nato. Dansk Samling ønsker en lang valgkamp med en dybdegående debat, hvor oplysningsmidlerne fordeles ligeligt mellem tilhængere og modstandere.
  1. Danmark tager bestik af den nyvundne frihed. Når vi (forhåbentligt) kan fejre frigørelsen, skal Danmark søge medlemskab af EFTA og indgå supplerende handelsaftaler. Herpå følger en omstillingsperiode, hvor vi står godt rustet. 

***

Danmark er nettobidragyder til EU, idet vi årligt betaler ca. seks milliarder kroner mere, end vi modtager. Dansk Samling foreslår, at de milliarder, vi sparer ved udmeldelsen, midlertidigt fordeles til de erhverv, der midlertidigt måtte tabe på vores udtræden. Det samme gælder de midler, der via EU skulle være gået til regional- og landbrugsstøtten.

Danmark skal altså ud af EU nu - og ind i EFTA, hvor vi vil have fuld frihed til at indgå selvstændige handelsaftaler ligesom Schweiz. Samtidig skal Danmark styrke det nordiske samarbejde. NATO kan vi naturligvis også forblive medlem af, så vi har intet behov for EU’s ”væbnede arm” - så nej tak til en ophævelse af forsvarsforbeholdet.

Det hele er ikke så udsigtsløst, som EU-tilhængerne vil have os til at tro. Når man sætter sig ind i substansen, viser det sig, at det fuldt ud er muligt at vinde Danmarks suverænitet tilbage.

Det kan kun gå for langsomt med at frigøre Danmark fra EU, hvor magthaverne styrer de europæiske nationalstater lige lukt i afgrunden.

 

På vegne af Dansk Samling


Morten Uhrskov Jensen

Formand for Dansk Samling

 

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen tlf. 81 75 40 14  &  Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84, mobil: 51 90 93 99 

landsformand@dksamling.dk                       koordinator@dksamling.dk                     

 

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com