Pressemeddelelse: Dansk Samling og folketingsvalget 5. juni 2019

 

Pressemeddelelse:

Dansk Samling og folketingsvalget 5. juni 2019

 Som bekendt skal der afholdes valg til det danske folketing d. 5. juni 2019.

 Det er med beklagelse, at Dansk Samling må erkende, at vi som parti ikke formåede at samle nok stillererklæringer til at kunne stille op til dette valg. Vi må dog ligeledes være ærlige og indrømme, at vi stærkt nedprioriterede vores indsats for at blive opstillingsberettigede, da Nye Borgerlige, der ligeledes taler for en stram indvandringspolitik og modstand mod dansk medlemskab af EU, blev opstillingsberettigede.

 Dansk Samling er altså nu i en situation, hvor det som parti ikke står på stemmesedlen d. 5. juni. Alligevel vil Dansk Samling fortsætte med at blande sig i debatten. Hvorvidt Dansk Samling igen vil forsøge at opstille til folketinget afhænger af de partier, der ved det kommende valg bliver valgt ind i folketinget.

 Vi vil holde nøje øje med dem og vil ud fra deres ageren overveje og beslutte, om Dansk Samling nok en gang skal gøre forsøget.

 Hvis det efter det kommende valg viser sig, at Dansk Samlings synspunkter, når det gælder indvandringspolitikken og Danmarks udmeldelse ad EU på en meningsfuld måde er repræsenteret i folketinget af et eller flere partier – og hvis disse partier viser sig troværdige og handlekraftige – er der ingen grund til, at Dansk Samling genoptager indsamlingen af vælgererklæringer med henblik på opstilling.

 Dansk Samling vil i så fald koncentrere sig om det fortsatte foreningsarbejde, hvor afholdelsen af arrangementer og udgivelser af materiale, der støtter den nationale sag, står i højsædet. I dette arbejde vil Dansk Samling bestræbe sig på at arbejde sammen med andre gode kræfter, der ligeledes slutter op om kampen for et frit Danmark og det danske folks rettigheder og nationale overlevelse. Vi håber, at Dansk Samlings medlemmer fortsat vil slutte op om dette arbejde.

 Når det gælder de opstillede partier til det kommende valg, kan Dansk Samling ikke udtale en ubetinget støtte til nogen af disse:

 Dansk Folkeparti har efter Dansk Samlings mening udvist alt for meget medløberi i forhold til Løkke-regeringen. Desuden har DF efterhånden bevæget sig i en retning, der gør, at partiet nu må betegnes et EU-tilhængerparti.

 Nye Borgerlige taler både om en stram udlændingepolitik og dansk udmeldelse af EU, men har en økonomisk politik, der må opfattes som asocial.

 Når det gælder Stram Kurs må vi blot sige, at Dansk Samling går ind for overholdelse af Grundloven – hvortil bl.a. hører tanke- og religionsfrihed. Kun klart definerede voldelige grupperinger / foreninger kan og bør forbydes ved lov. Individers tro og verdenssyn kan og bør ikke.

 Vi vil derfor opfordre vores medlemmer til ved det kommende valg at undersøge og overveje, hvilke kandidater, der giver udtryk for holdninger i overensstemmelse med Dansk Samlings grundsyn, og stemme personligt på disse.

 På vegne af Dansk Samling


Morten Uhrskov Jensen

Formand for Dansk Samling

 

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen tlf. 81 75 40 14  &  Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84, mobil: 51 90 93 99 

landsformand@dksamling.dk                       koordinator@dksamling.dk                     

 

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com