Pressemeddelelse: Eu-domstolen smadrer dansk selvbestemmelse

EU-Domstolen har afsagt dom i sagen om, hvorvidt Danmark har handlet i strid med reglerne i forbindelse med tyrkiske familiesammenføringer. Dommen fra en aktivistisk domstol går selvsagt Danmark imod og kan betyde, at 8.000 afslag på familiesammenføringer fra Tyrkiet skal genåbnes.


Dommen burde ikke være kommet bag nogen. Den såkaldte Associeringsaftale med Tyrkiet blev tiltrådt sammen med tilslutningen til fællesmarkedet i 1972. Uden en tilbundsgående offentlig diskussion om konsekvenserne.
  
Dommen er katastrofal på flere måder: For det første fratager den Danmark vores suveræne ret til at bestemme, hvem der har lov til at bosætte sig her. For det andet er det stigende antal tyrkiske indvandrere problematisk. Som hovedtendens er de stærkt loyale over for hjemlandet, hvilket bruges aktivt af Tyrkiets ledere. Uddannelsesniveau og erhvervsfrekvens er heller ikke noget at råbe hurra for. 

  
Enhver regering, der ikke vil tage et opgør med Associeringsaftalen (i princippet EU), handler mod Danmarks interesser.


På vegne af Dansk Samling


Morten Uhrskov Jensen

Formand for Dansk Samling

 

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen tlf. 81 75 40 14  &  Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84  

                                                                                         mobil: 51 90 93 99 

landsformand@dksamling.dk                        koordinator@dksamling.dk                     

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com