Pressemeddelelse: Dansk Samling støtter "Sammen for Frihed"-demonstration

Dansk Samling støtter

”Sammen For Frihed”-demonstrationen,

der afholdes lørdag d. 16. maj kl. 10-13 på Islands Brygge, København

 Dansk Samling følger med stigende bekymring, at regeringen udøver sin næsten uindskrænkede autoritet under corona-krisen på en stadig mere magtfuldkommen måde.

 I 1849 fik Danmark sin første grundlov, der skulle sikre en række frihedsrettigheder, herunder beskyttelse mod vilkårlig frihedsberøvelse, alles frie og lige adgang til erhverv, ejendomsrettens og boligens ukrænkelighed samt trykke-, forenings- og forsamlingsfriheden.

 Dansk Samling er indforstået med, at ekstraordinære situationer som en alvorlig sundhedskrise kræver særlige magtbeføjelser, men disse bør være af begrænset varighed - og langt kortere tid end det næsten hele år, der er givet regeringen.

 Midlertidig ophævelse af sikrede frihedsrettigheder, som de følger af Grundloven, må naturligvis besluttes politisk, men det må ske med særdeles skønsomhed for at forhindre, at Danmark ikke skrider ud i autoritær retning.

 Grundloven indeholder således en mulighed for, at den kan tilsidesættes i ekstraordinære krisesituationer. Men den pris, der lige nu betales for regeringens indgreb, kalder på en modreaktion - prisen er for høj.

 Regeringen har vist kun alt for sikre tegn på at benytte sin voldsomt forøgede magt på en måde, der må så tvivl om regeringens demokratiske sindelag.

 Derfor opfordrer Dansk Samling alle friheds - og fædrelandselskende borgere til at bakke op om initiativet.

 

 

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen tlf. 81 75 40 14  &  Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84 / mobil: 51 90 93 99 

landsformand@dksamling.dk                       koordinator@dksamling.dk                 

 

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com