Hvidstenmøde 2022 - oplæg af Jean Seeberg

Lokalhistoriker og foredragsholder Jean Seeberg har netop udgivet bogen "For Danmarks Frihed - FDF under besættelsen". Bogen tager udgangspunkt i Randersegnens FDF-spejdere og deres aktive rolle i modstandskampen.

I forbindelse med arbejdet med bogen henvendte Jean Seeberg sig til Dansk Samling, da det hurtigt viste sig at mange af de lokale FDF-spejdere, som gik ind i Modstandskampen, også havde tilknytning til Dansk Samling.

Dansk Samling valgte derfor at støtte Jean Seebergs arbejde med bogen med en pengedonation. Som tak herfor mødte Jean Seeberg - sammen med den gamle FDF-modstandsmand og i sin tid også medlem af Dansk Samling Børge Simonsen - op til dette års møde på Hvidsten Kro og gav umiddelbart før eftermiddagens hovedforedrag dette oplæg, hvor han kort fortalte om arbejdet med bogen og om Dansk Samlings rolle, som skulle komme til at få sit eget kapitel i den færdige bog.

Jean Seeberg har desuden tilbudt at holde selve hovedforedraget på næste års møde på Hvidsten Kro, hvilket vi i Dansk Samling ser meget frem til.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com