D. 30. september 2017: Landsrådsmøde

Der holdes i år ordinært landsrådsmøde på Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sj.
Tilmeldte kan deltage i frokost fra kl. 12. Det egentlige landsråd begynder kl. 13. 
Landsrådet afholdes ifølge Dansk Samlings vedvægter (§5 stk. 1) med følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Landsformandens beretning.
5. Det af revisorerne og landsformanden underskrevne regnskab fremlægges af landskassereren.
6. Godkendelse af regnskab.
7. Valg af 4 medlemmer til hovedstyrelsen.
8. Valg af 2 suppleant til hovedstyrelsen.
9. Indkomne forslag.
10. Valg af tidspunkt og sted for næste års ordinære landsrådsmøde.
11. Vedtagelse af landsrådsudtalelse.
12. Eventuelt.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com