Landsrådsmøde 29. september 2018

Landsrådet afholdes ifølge Dansk Samlings vedvægter (§5 stk. 1) med følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Landsformandens beretning.
5. Det af revisorerne og landsformanden underskrevne regnskab fremlægges af landskassereren.
6. Godkendelse af regnskab.
7. Valg af 4 medlemmer til hovedstyrelsen.
8. Valg af 2 suppleant til hovedstyrelsen.
9. Indkomne forslag.
10. Valg af tidspunkt og sted for næste års ordinære landsrådsmøde.
11. Vedtagelse af landsrådsudtalelse.

12. Eventuelt.

Indbydelser og praktiske detaljer er sendt til alle medlemmer. Mangler du information, kan du kontakte landssekretæren

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com