Landsrådsmøde d. 29 September 2018

Landsrådet afholdes ifølge Dansk Samlings vedvægter (§5 stk. 1) med følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Landsformandens beretning.
5. Det af revisorerne og landsformanden underskrevne regnskab fremlægges af landskassereren.
6. Godkendelse af regnskab.
7. Valg af 4 medlemmer til hovedstyrelsen.
8. Valg af 2 suppleant til hovedstyrelsen.
9. Indkomne forslag.
10. Valg af tidspunkt og sted for næste års ordinære landsrådsmøde.
11. Vedtagelse af landsrådsudtalelse.

12. Eventuelt.

Praktiske detaljer følger, men datoen er fastlagt. 

Powered by wpsnet.com