MUJ & LN: Det gik som forudsagt – desværre!

De ikkevestlige efterkommere halter langt bagefter de etniske danskere, hvad angår karakterer i skolen. Og da vi kan forvente, at den muslimske andel af befolkningen stiger, må vi regne med, at flere vil klare sig ringe og derfor vil ligge de offentlige kasser til last.

I foråret 2012 udkom Morten Uhrskov Jensens bog ”Indvandringens pris – på vej mod et fattigere Danmark”. Dengang var der stadig diskussion om, hvorvidt indvandringen fra den ikkevestlige verden var en økonomisk succeshistorie. Ganske vist burde der ikke have været den mindste tvivl om, at det var indvandringen ikke, men enkelte forhold fik optimisterne til at fastholde deres lyse syn på fremtiden.

”Indvandringens pris” dokumenterede godt nok klart, at intet tydede på, at især indvandring fra muslimsk dominerede lande ville være et gode for Danmark. Ja, tværtimod kunne bogen vise, at tal for uddannelse og beskæftigelse var langt lavere for indvandrere end for danskere. Det stod allerede at læse i de tidlige udgaver af Danmarks Statistiks nu 11 gange udgivne årlige publikation, ”Indvandrere i Danmark”.

Problemet var måske til at overse, hvis det bare var første generation af ikkevestlige indvandrere i Danmark, der klarede sig meget ringe i snit. For anden generation, efterkommerne, ville vel rette op på skævheden og klare sig nogenlunde på niveau med etniske danskere? Ak nej. Allerede i 2012 stod det lysende klart, at også de ikkevestlige efterkommere haltede langt bagefter danskerne, hvad angik karakterer i grundskolen, efterfølgende uddannelse og til slut arbejdsmarkedsdeltagelse. F.eks. var beskæftigelsesfrekvensen for ikkevestlige efterkommere væsentligt lavere end for danskere, næsten 20 procentpoint lavere i 2011.

Læs resten af kronikken på Jyllands Postens hjemmeside

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com