Thure Barsøe-Carnfeldt: Bane Danmark

Det er bemærkelsesværdigt, at politikerne endnu en gang skubber ansvaret fra sig. Denne gang drejer det sig om det digitale signalsystem ERTMS som skulle udvikles til bl.a. at bliver monteret i de gamle IC3 tog som for mange år siden blev fremstillet på DSB fabrikken i Randers. Man har endnu en gang begået den fejl, at man endnu en gang, uden omtanke og kontrol af, hvad en statslig virksomhed som Banedanmark lovede ved milliardaftalens indgåelse. Det har jo vist sig ufatteligt mange gange, at statens virksomheder og deres ledere så godt som aldrig har ramt rigtigt når de har fremlagt kvalitetsbedømmelser, økonomiske budgetter og tidsplaner til politikernes afgørelse og bevilling af milliardbeløb af danskernes penge.

Man behøver ikke, at gå langt tilbage for at finde adskillige uansvarlige bevillinger baseret på uansvarlige budgetforslag, som politikerne uden omtanke og uden den mindste følelse af ansvar bare har sat i gang. Bare se på de seneste bevillinger til Skats IT-system og ikke mindst til det katastrofale indkøb af IC4 tog fra Italien. Jeg tror ikke, at jeg tager fejl, når jeg her påstår, at der findes ikke et eneste projekt, hvor stat eller kommune har igangsat store projekter godkendt af politikerne. Som ikke er løbet ind i store økonomiske og tidsmæssige problemer.

Har politikerne lært af dette?

Politikerne bærer ansvaret for de godt 80-100 milliarders store tab gennem de seneste år. De kan ikke gemme sig bag argumentet om, at de er teknisk ubegavede og at de er nød til at stole på deres embedsmænd og kvinder. Der findes mennesker som er veluddannet til at vurdere om et projekt opfylder alle specifikationer og om det kan gennemføres som forudsat i de økonomiske bevillinger og tidsplaner. Så længe politikerne ikke efterprøver gennemførligheden af hvert eneste projekt de bevilger penge til, er de være 100% ansvarlige for projektets holdbarhed.
Vi andre har med tiden lært, at projektmagerne og politikerne fra tid til anden kan være rene gamblere.


Thure Barsøe-Carnfeldt

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com