Thure Barsøe-Carnfeldt: Fokus på fremtiden

Politiske beslutninger bør baseres på fremtidens udfordringer i stedet for nutidigt behov!

Danmark har ikke mange naturressourcer – hvis vi ser bort fra Grønland, så vi skal bl.a. leve af viden og forskning. Hvis vi sender virksomheder ud af landet, slipper vi for noget udledning af CO2, men køber vi fx tøj i Kina, er det en del af vort CO2, som Kina udleder.

Vi tager ikke krystalkuglen i brug men baserer ofte politiske beslutninger ud fra nutidens behov. Der er bestilt 27 dyre kampfly, men man tænkte ikke på, at fremtidige krige måske vil blive udkæmpet med droner i stedet. De bestilte kampfly er desuden så støjforurenende, at folk nær flyvestation Skrydstrup måske skal ’evakueres’. Det holdt man hemmeligt i 2 år!

Nu vil man lægge et kabel fra Danmark til England for at overføre el fra vindmøller, for når vinden ikke blæser i Danmark, blæser det måske i England. Det kan være usikkert med vindforhold, så der skal stadig være backup energi til vindstille perioder. Elkablet koster 11 mia. kr. og vil først give en fortjeneste i 2040. Der blev ikke kigget i krystalkuglen, for da vil vindmøller måske være yt.

Vor energiminister Lars Christian Lilleholt siger til Ritzau, at det skal nok gå, da der vil komme flere havvindmøller i den nye energiaftale, som skal gælde til 2030. Til den tid er han ikke længere minister og kan vaske sine hænder sammen med andre, der planlægger ud fra nutidige forhold.

Man kan i dag ikke lagre vindenergi men satser på store batterier, og Tesla er i gang med et stort anlæg i Australien. Hvis man ikke finder nye typer batterier, vil ressourcerne til dem af bl.a. kobolt og grafit blive udtømt. Der bruges i dag et stigende antal batterier – selv til kunstige stearinlys!

Mærsk Olie har sammen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) godkendt en Nordsøaftale, hvor man vil genopbygge Tyrafeltet for 21 mia. kr. så man i 30 år mere kan få olie og gas fra Nordsøen. Platformen er sunket 5 m, så store bølger kan nå selve platformen. Problemet er, at man ikke vil af med de fossile brændstoffer, som giver stor indtjening, men klimaet burde have 1. prioritet. Gas udleder også CO2 – dog noget mindre end kul. Mærsk har glemt sit valgsprog: Rettidig omhu – for det er vel ikke at fortsætte med fossile brændsler og mere CO2 udledning.

Den forhenværende amerikanske energiminister og Nobelpristager i fysik Steven Chu har udtalt, at der er olie og gas til 50-100 års forbrug, men brugen af dem vil medføre endnu større klimaændringer, så man er nødt til at bruge energikilder som sol og vind eller kernekraft, som stadig har problemer med bl.a. affald. Det er derfor vigtigt at kunne håndtere det radioaktive affald og støtte den danske forskergruppe Seaborg Technologies, der arbejder på at skabe en thoriumbaseret waste burner (affaldsbrænder) til at omdanne det gamle uranaffald til ren energi. Thorium har desuden den store fordel, at ved brug efterlades kun lidt affald (ca. 2%) i modsætning til uran (ca. 98%). Der er thorium ressourcer til over 1000 års globalt energiforbrug – en stor del i Grønland.

97% af verdens klimaforskere er enige om, at klimaændringerne er skabt af menneskelige aktiviteter, så det burde også være menneskeligt muligt at ændre adfærd, så kloden atter kan blive bæredygtig. I 2017 steg forbruget af kul i Kina med 3% og gasforbruget med 12%. I Tyskland valgte man at stoppe for ren kernekraft og bruge mere brunkul osv. Hvornår stopper verdens politiske ledere med at snakke og går i gang med at handle for at bremse den globale opvarmning?

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com