Lone Nørgaard: Fakta - før følelser og fordomme

Lone Nørgaard fra Dansk Samlings hovedstyrelse har denne video på NewSpeek Networks:

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Ove Jensens Alle 2, 3. tv - 8700 - Horsens - Danmark

Powered by wpsnet.com