Den Danske Ordbog definerer åndsfrihed som »frihed til at tænke og danne sig sine egne forestillinger og meninger.« Forudsætningen for at tænke og danne sig selvstændige meninger er mødet med andre menneskers tanker og meninger. Enten via skriftsprogets mange forskellige gamle, ældre og nye(re) tekster eller via det talte sprog – ansigt til ansigt eller gennem radio, TV og internet. I nogle tilfælde også gennem billedkunst.


Resten af kronikken kan læses på Berlingske