Lone Nørgaard: Kan uddannelsessystemet reddes?

Er tiden ikke kommet til at gøre massivt op med et uddannelsessystem, der tilgodeser elever fra ressourcestærke familier med al for meget fokus på rummelighed og trivsel – og i stedet prioritere struktur, disciplin, lærerautoritet og klare faglige mål for undervisningen?

For to år siden skrev jeg en kronik til Gymnasieskolen under overskriften Kampen om uddannelsessystemet – hvad gik galt, og hvordan retter vi op på miseren?

Den debat, jeg havde håbet at rejse på det grundlag, blandt andet om det centrale dannelsesbegreb, udeblev. Ærgerligt, fordi tavsheden vidner om, at gymnasielærerstanden enten er helt på hælene efter årtiers fejlslagne reformer – eller måske bare ER blevet reduceret til de uengagerede lønarbejdere, overenskomsten fra 2013 systematisk lagde op til.

Siden den 28. november 2016 har vi imidlertid haft en undervisningsminister, der hedder Merete Riisager. I modsætning til sine forgængere i embedet har hun en forståelse af pædagogik og uddannelse, der demonstrerer indsigt i, hvad der rent faktisk foregår ude i klasseværelserne og i eksamenslokalerne. Som for eksempel snyd på gymnasierne, for meget fravær, manglende anerkendelse af håndens arbejde, trivsel og rummelighed på bekostning af faglighed, flid og forberedelse og et udvandet dannelsesbegreb.

Læs resten på Gymnasieskolen

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com