Lone Nørgaard: Virkeligheden findes

Endeløs relativisme (i medierne) afskaffer såvel sandhed som fakta – og dermed virkeligheden. Den udvikling skal – og kan – vendes ifølge en ny bog af Pierre Collignon.

Pierre Collignon: TILBAGE TIL VIRKELIGHEDEN. Kampen mod fake news, løgne og manipulationer.
Hæftet med omslag. Ill. 356 sider. Kr. 299,95. Gyldendals Forlag.  Udkommet d. 15. maj 2018.

***** fem stjerner

Af Lone Nørgaard

Hvorfor skrive en bog med titlen ”Tilbage til virkeligheden”? Fordi fake news, halve og hele løgne, fordrejninger, misinformationer og manipulationer fylder stadig mere i mediebilledet. Et problem, som er snævert sammenhængende med en uhellig alliance mellem internettets revolutionerende udvikling og den fakta-relativisme, som postmodernisme og socialkonstruktivisme har stået fadder til.

Pierre Collignon gør i forordet sit ståsted helt klart: ”Jeg tror på, at virkeligheden findes, og jeg tror også på, at det er muligt for mennesker at nærme sig sandfærdige beskrivelser af virkeligheden ved at underlægge sig krav om dokumentation (…) at vi gennem en rationel samtale kan teste forskellige antagelser om verden og lade den mest plausible version vinde (…) ” (s. 13).


En tro på journalistikkens nyttige rolle

Hans afsæt er en (optimistisk) tro på journalistikkens nyttige rolle i samfundet. Medierne som den fjerde statsmagt, der skal optræde som vagthund over for magthaverne ved at oplyse og skabe rammerne for en demokratisk og fornuftstyret debat.

Disse rammer må rumme den teknologiske udvikling og den aktuelle politiske virkelighed (hans fokus er (vest)europæisk), men også medtænke, hvordan mennesker erkender verden. Med andre ord skal bogen levere redskaber til at skelne mellem fup og fakta og dermed råde bod på den videnskrise, der har ramt os. De styrende principper bør være kritisk objektivitet, samfundsansvar og journalistisk empati.

Indfaldsvinklen er således et langt stykke ad vejen normativ, dvs. en position, der fastslår, hvordan noget ’bør’ være eller ’bør’ gøres.


Læs resten af anmeldelsen på Den Korte Avis

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com