Morten Uhrskov Jensen: Berlingske vildleder om integration af ikkevestlige

Ikke fake news, men vildledende at kalde den såkaldte integration en ”massiv succes” i overskriften.

Helt nøjagtigt hedder titlen på Berlingskes artikel fra i går ”Otte grafer der viser, hvorfor integrationen i Danmark er en »massiv succes«” Bag denne forbløffende påstand gemmer sig historien om højkonjunktur, lave karakterer og tårnhøj kriminalitet. Den med karaktererne nævnes ikke, en grov undladelsessynd, og kriminaliteten refereres i bløde vendinger tilsat en graf, der har til hensigt at tilsløre, hvor galt det står til. Men først et lille citat fra marts 2009:

”Indvandrerne fra en række lande kom i stor stil i job fra 2007 til 2008. Især personer fra Afghanistan og Somalia kom i øget omfang ud på arbejdsmarkedet i 2008, ifølge Danmark Statistik. Dermed står de Somaliske indvandrere bag en markant ændring. Tilbage i 2005 var kun 20 pct. i arbejde - det tal er nu oppe på 41 pct.”

Nej, hvor fremragende, ikke sandt? Nu til et lille uddrag fra en artikel fra august 2011:

”Den økonomiske krise rammer ikke-vestlige indvandrere hårdere end etniske danskere, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var 53,4 procent indvandrere fra ikke-vestlige lande i job 1. januar 2009. Præcis et år efter lød tallet på 49,1 procent. Det vil altså sige, at 4,3 procentpoint flere stod uden arbejde i januar måned 2010.”

Nå, for søren, det var ikke så godt, men til gengæld særdeles forudsigeligt. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere har i snit langt ringere kvalifikationer end etniske danskere. Det gælder karakterer i grundskolen, det gælder andelen med en kompetencegivende uddannelse, og det gælder deltagelsen på arbejdsmarkedet. Og det gælder også, skønt ikkevestlige efterkommerkvinder i højere grad end danske kvinder er indskrevet på de videregående uddannelser. Det kan man læse om i flere detaljer her.

Under en højkonjunktur som den nuværende vil arbejdsgiverne selvsagt ansætte folk, de ikke ville gøre under en lavkonjunktur, og retfærdigvis er dette da også nævnt i artiklen med dette citat af Jan Rose Skaksen fra Rockwool Fonden:

”Men når der er mangel på arbejdskraft, så er arbejdsgiverne mere interesserede, og derfor er de i højere grad villige til at gå på kompromis og gå lidt længere ned i rækkerne, når det kommer til kompetenceniveau.”

Dermed har Jan Rose Skaksen også indirekte sagt, hvem der ofte vil stå forrest i køen over ansatte, der bliver fyret, når den næste afmatning i økonomien kommer, og det gør den som bekendt på et tidspunkt.

”Beviset” for den ”massive succes” er altså, at flere ikkevestlige er kommet i arbejde under den nuværende højkonjunktur. Som vist ikke spor overraskende. Det meget alvorlige for Berlingske er selvfølgelig, at man ikke nævner, hvad der skete under den seneste højkonjunktur frem til 2008, og hvad der derpå skete, da krisen kradsede. En undladelsessynd af de store.

Læs resten på Jyllands-Posten


Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com