Morten Uhrskov Jensen: Det svenske folk er ved at blive skiftet ud med ikke-vestlige indvandrere – og det går meget stærkt



I de etablerede medier herhjemme trives den myte, at Sverige siden begyndelsen af 2016 har haft en stram udlændingepolitik. Vi kan roligt fastslå, at der er tale om et fata morgana, som jeg vil vise her. Men først et par ord om den generelle udvikling i Sverige siden 1980. 


Så hurtigt bliver svenskerne skiftet ud med ikke-vestlige indvandrere

Befolkningen i Sverige er siden 1980 vokset med mindst to millioner mennesker med baggrund i ikke-vestlige lande. Det kan man sjusse sig frem til ved at bruge den svenske udlændingestyrelses, Migrationsverket, egne tal. Der er en vis usikkerhed forbundet med tallene, eftersom de svenske myndigheder er endog meget nærige med hensyn til f.eks. at oplyse præcise tal for 1., 2. og 3. generation. I stedet regnes man som svensker, hvis blot én af forældrene er født i Sverige. 

Gunnar Sandelin – kendt som medforfatter til bogen Indvandring og mørklægning fra 2013 – har for ganske nylig regnet sig frem til, hvor hurtigt udskiftningen af Sveriges befolkning er gået siden årtusindeskiftet. Artiklen kan læses her.

Der er på 17 år kommet 876.287 personer til landet, hvoraf alle er født i udlandet.

Der er dertil født 276.138 børn, hvor begge forældre er født i udlandet.

Yderligere skal tillægges 220.832 fødte siden år 2000, hvor den ene forældre er født i udlandet.

I alt er der i de tre grupper tale om 1.373.257 personer. Nogle af disse vil have svenske eller europæiske rødder, men langt størstedelen vil stamme fra lande i den tredje verden, nok tæt ved 1.300.000. 


Antallet af svenskere falder

Samtidig falder antallet, der er født i Sverige og har forældre, der selv er født i Sverige. I årene 2000 til 2017 faldt dette tal med 132.333 personer. 

Der er tale om en demografisk forandring uden sidestykke. Pew Forum antog for nylig, at Sverige ved fortsat høj indvandring i år 2050 vil have en muslimsk befolkningsandel på 30,6 procent, et vildt tal. Se grafen i bunden af artiklen.


Sverige lukker fortsat mange ind 

Men har Sverige da ikke strammet udlændingepolitikken? Nej, det kan man ikke med nogen rimelighed sige. I 2017 alene gav Sverige asyl til mere end 36.000 personer, og da én anerkendt flygtning typisk følges op af godt én familiesammenført, vil tallet for 2017 lande et pænt stykke over 70.000 personer. Hvis det er en stram udlændingepolitik, vil jeg nødigt se en lempelig.  

For årene 2018 til og med 2021 opererer Migrationsverket med to mulige prognoser, alt efter om midlertidige opholdstilladelser forlænges. I et såkaldt ”normalscenarie” vil 122.000 asylsøgere få bevilget ophold, og det vil 167.000 familiesammenførte ligeså, i alt 289.000 på sølle fire år. 

Forlænges tidligere ansøgninger, hedder de to tal i stedet 194.000 og 221.000, i alt 415.000 fra og med 2018 til og med 2021. Man kan diskutere, hvornår etniske svenskere kommer i mindretal i eget land, men ikke om det sker, for det gør det, med mindre den svenske stat begynder at forfølge en helt anden politik. 

 
Resten af artiklen kan læses på Den Korte Avis

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com