Morten Uhrskov Jensen: Forskellen på Lars Løkke og Viktor Orban

En nationalkonservativ ligger fundamentalt lige så langt væk fra liberalismen som fra socialismen.

For snart mange år siden – vist nok i 2001 – skrev jeg i en kronik i Berlingske, at det på afgørende områder er forkert at tro, at konservatives allierede er de liberale og socialisterne modstanderen. Jeg skrev, at ikke mindst fremtiden ville vise, at de konservative måtte se i øjnene, at de ville være oppe mod to modstandere, mod to grænseløse ideologier, både socialismen og liberalismen. Vores hjemlige Konservative Folkeparti hører selvsagt ikke til i gruppen af konservative, idet partiet for længst har forskrevet sig til den liberale ideologi tilsat lidt forestillet konservatisme.

Masseindvandringen fra den tredje verden er naturligvis det bedste eksempel på, at jeg har fået ret, og at konservative ikke har én, men to hovedmodstandere. Statsminister Lars Løkke kan slet ikke få indvandring nok, når bare denne indvandring kan fungere som løntrykkere på arbejdsmarkedet. Beløbsgrænsen for, hvornår man kan komme hertil, skal sættes kraftigt ned, så også en lang række almindelige jobs som social- og sundhedsassistent, sygeplejerske og lægesekretær skal kunne varetages af udefrakommende arbejdskraft.

Det er ikke det værste. Hvis det alene skulle være arbejdskraft fra vestlige lande, ville sandsynligheden for disse menneskers tilpasning til Danmark trods alt være langt større og i mange tilfælde sikker. Men rækken af lande, hvis indbyggere skal nyde godt af ordningen, lyder således:

»USA, Indien og Kina også Singapore, Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Thailand, Mexico samt Rusland

Rusland regnes ikke som et vestligt land, men det gør jeg nu gerne i denne sammenhæng. Alligevel er der hele otte ikkevestlige lande tilbage. Malaysia er sågar muslimsk domineret. Og her skal jeg måske lige opklare en misforståelse, idet nogle herinde synes at mene, at jeg i virkeligheden mener muslimer, når jeg skriver ikkevestlige. Det er ikke tilfældet.

Læs resten på Jyllands-Posten


Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com