Morten Uhrskov Jensen: Manipulation og udeladelse af afgørende viden i dagbladet Informations artikel om, hvor godt børn af flygtninge klarer sig

I næsten otte år er den samme anekdote blevet gentaget gang på gang af useriøse journalister.

Vi må på den igen, pille historien om den succesrige integration fra hinanden. Siden 2010 har medier med jævne mellemrum bragt den historie, at børn af enten flygtninge, indvandrere eller begge ikkevestlige grupper klarer sig forrygende i uddannelsessystemet og faktisk klarer sig bedre end danske unge. Det var daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, der første gang viderebragte vrøvlet i en pressemeddelelse den 26. november 2010.

Nu bliver vrøvl som bekendt ikke mere rigtigt af at blive gentaget, og dagbladet Informations artikel fra i går den 20. oktober cementerer da også blot Informations useriøse tilgang til dette emne. Det hedder i overskriften:

”Ny undersøgelse: Flygtningebørn i Danmark klarer sig markant bedre end for 20 år siden – andelen af flygtningebørn, der ender med at stå uden job og uddannelse, er faldet dramatisk i Danmark, viser ny omfattende undersøgelse. Flygtningebørn klarer sig stort set lige så godt som danskfødte børn”.

Som med de fleste manipulerede indlæg om udlændingepolitik står der ikke noget forkert i artiklen eller i den ”videnskabelige” undersøgelse, der ligger til grund. Der er ”bare” udeladt så mange afgørende oplysninger – der fuldkommen ændrer det samlede billede – at artiklen og undersøgelsen reelt er uvederhæftige.

Undersøgelsen fra Københavns Universitet har fundet frem til, at flygtningebørn i 2014 klarede sig langt bedre, end tilsvarende flygtningebørn gjorde i 1997. Helt korrekt, men derpå hedder det:

”Men siden er det gået stærkt, og allerede i 2014 stod under hver tiende flygtningebarn i Danmark uden arbejde og uden uddannelse, da de var i begyndelsen af 20’erne. Det er næsten på niveau med danskfødte børn … I den nye undersøgelse har forskerne taget højde for flygtningefamiliernes oprindelsesland, flygtningebørnenes alder ved ankomsten og forældrenes behov for psykiatrisk behandling. »Og selv når vi justerer for de forhold, er der en tendens til, at flygtningebørnene klarer sig bedre,« siger Christopher Jamil de Montgomery”.

Læs resten på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com