Morten Uhrskov Jensen: Østre landsret politiserer til fordel for slappere udlændingepolitikDanske domstole fungerer i stigende grad som lovgivende magt. Deres magtbrynde må
standses.

Der er en egen ironi ved, at domstolene oprindeligt var tænkt som en konservativ instans, der kunne stoppe alt for løsslupne initiativer fra folkedybet. Ak, det var engang. I dag fungerer domstolene i de fleste vestlige lande som de facto lovgivere, der ud fra internationale konventioner belærer politikerne om, hvad de må og ikke må.

En meget væsentlig grund til dette skred – men ikke det eneste – er selvfølgelig de utålelige internationale domstole som EU-domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Begge disse er mestendels besat af aktivistiske dommere, der har fundet ud af, at det er sjovt både at være dømmende og lovgivende magt.

Som jeg skrev tilbage i oktober 2017, tiltager danske domstole sig rettigheder, der aldrig var dem tiltænkt efter Grundloven. Det sker i sager, hvor kriminelle udlændinge ikke udvises, skønt der er fuld lovhjemmel til det.

Denne diskussion pågår også i disse dage, fordi det er kommet frem, at danske domstole idømmer grotesk lave straffe til selv grove voldsforbrydere.


Læs resten på Jyllands-Posten:

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE10269332/oestre-landsret-politiserer-til-fordel-for-slappere-udlaendingepolitik/

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com