Morten Uhrskov Jensen og Lone Nørgaard: DF lover stadig, at EU kan ’rulles tilbage’. Det er utænkeligt. Danmark skal ud!

Tilhængerne tager fejl, når de påstår, at alternativet til EU er ikke-eksisterende. Som Storbritannien skal Danmark melde sig ud af EU – og bl.a. lære af Schweiz. 

Kommentar af Morten Uhrskov Jensen og Lone Nørgaard, Dansk Samling

Vi hører det igen og igen: Der er ingen vej udenom EU, hvis Europa skal overleve. To grunde angives: 1) Det er på grund af de åbne grænser og den fri bevægelighed for arbejdskraft og handel, at EU-borgerne har så høj en levestandard. Og 2) kun i fællesskab kan Europa få styr på strømmen af migranter. Dansk Samling har det stik modsatte synspunkt: Det kan kun gå for langsomt med at frigøre Danmark fra EU, hvor magthaverne dagligt arbejder for at styre de europæiske nationalstater lige lukt i afgrunden. Åbne grænser skaber massetilvandring og dermed befolkningsudskiftning. Omfortolkningen af konventionerne – den øvelse, der virkelig kunne gøre en forskel – lader vente på sig.

Hvorfor? Fordi et politisk flertal vælger at lade det blive ved diskussionen, som reelt og sørgeligt nok ikke er nået meget længere, end den var i 1983. Dette år vedtog Folketinget en fatal udlændingelov, der gav enorme grupper af mennesker, der kunne opfylde visse betingelser, retskrav på asyl. Dette retskrav gælder stadig, og det underminerer ethvert håb om en selvstændig dansk udlændingepolitik, hvor vi selv beslutter, hvem der kommer ind.

Dansk Folkepartis svigt
Var EU’s Lissabontraktat kommet til afstemning, da den blev underskrevet i 2007, kunne vælgerne have taget stilling til både Schengen-samarbejdet, der skulle fjerne grænserne, og det dertil knyttede Europol, da begge dele var en del af traktaten. Men et flertal af Folketingets partier var enige om, at traktaten ikke skulle til afstemning – herunder Dansk Folkeparti, der havde lovet VK-regeringen ikke at vælte den på EU-spørgsmål. Dette er nok DF’s allerstørste svigt.


Læs resten på RÆSONs hjemmeside:

http://raeson.dk/2018/morten-uhrskov-og-lone-noergaard-df-lover-stadig-at-eu-kan-rulles-tilbage-det-er-utaenkeligt-danmark-skal-ud/

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com