Morten Uhrskov Jensen: Om at forstå fænomenet ”Alt-Right”


Amerikansk professor undersøger på klassisk sober og lærd vis, hvad det alternative højre i USA står for. Læs den, før din politiske modstander gør det.

George Hawley fra Alabama Universitet er en gennemhæderlig forsker, der beskæftiger sig med kontroversielle fænomener som f.eks. det alternative højre i USA. Det gjorde han i 2016 med bogen Right-Wing Critics of American Conservatism, oversat “Højreorienteret kritik af amerikansk konservatisme”.

I den bog berettede George Hawley om de forskellige retninger inden for amerikansk konservatisme, der er kritikere af den etablerede konservatisme, som svarer nogenlunde til Venstre og Det Konservative Folkeparti herhjemme, blot med lavere skatter. Dengang i 2016 var de udgrænsede konservative f.eks. ”lokalister”, som ud fra et højreorienteret, økologisk synspunkt kritiserede det ubegrænsede frie marked. En anden gruppe var de såkaldte palæokonservative, som var (bevægelsen er stort set væk) konservative eller rettere reaktionære, der ønskede at dreje uret tilbage til en tid, der var engang, især 1950’ernes USA. En tredje gruppe er de radikale libertarianere, der ønsker en langt mindre stat. Denne gruppe eksisterer stadig.

Den fjerde gruppe er den hastigst voksende, det radikale højre eller, som den meget uensartede gruppering er blevet kaldt og kalder sig selv, ”Alt-Right”, på dansk Det Alternative Højre.

Præsidentvalget i USA i 2016 fik som bekendt som resultat, at den ”umulige” kandidat vandt. Donald Trump havde fra begyndelsen af sit kandidatur, som han annoncerede i juni 2015, støtte fra Det Alternative Højre i USA. Da sensationen var en kendsgerning efter valget den 8. november 2016, besluttede George Hawley sig for at undersøge den del af konservatismen, der fortsat er de unævnelige i USA, eller rettere dem, der kaldes ”white supremacists”. Det er en lidet flatterende betegnelse, der betyder, at man mener, at hvide er andre grupper/racer overlegne, og at hvide skal dominere disse andre grupper. Dele af Alt-Right kalder ikke sig selv ”white supremacists”, men ønsker alene et USA med langt færre ikke-hvide, måske endda en deling af USA, men det er uklart.

Resultatet af George Hawleys undersøgelser er den meget informative bog, ”Making Sense of the Alt-Right”. Bogen er så sober, at den er blevet positivt omtalt både af den etablerede presse og af en af de mest fremtrædende Alt-Right hjemmesider,American Renaissance.

Læs resten på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com