Morten Uhrskov Jensen: Videnskab.dk spreder manipulerende propaganda om 3. generation af ikkevestlige

Virkeligheden skal masseres, så den passer til ideologien om det multietniske samfund.

Så kom de politisk korrekte på overarbejde, da rapporten fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om 3. generation af ikkevestlige kom på gaden for få dage siden. Men bare rolig. Hjemmesiden videnskab.dk står klar med en hjælpende hånd og giver ordet til behjertede forskere, der kan forklare offentligheden, at rapporten slet, slet ikke får det samlede billede med. Lad os se på argumenterne i artiklen fra videnskab.dk.

Marie Louise Schultz-Nielsen er ph.d. og seniorforsker hos Rockwoolfonden, og hun er utilfreds med, at rapporten ikke har medtaget børn, hvis forældre er henholdsvis 2. generation og dansker:

”»På den måde sorterer du den gruppe fra, som sandsynligvis er mere velintegreret, og hvor børnene med stor sandsynlighed ville klare sig bedre,« siger Marie Louise Schultz-Nielsen.”

Til det er svaret, som videnskab.dk skriver:

”Integrationsministeriet skriver i en mail til videnskab.dk, at man har brugt Danmarks Statistiks definition af børn af efterkommere. Her står der, at ingen af forældrene må være danskere, for at man kan kalde det børn af efterkommere.”

Nå, den gik altså ikke, så vi må videre til indvending nr. 2:

”De 2. generationsindvandrere, som har nået at få børn, har været ret unge, da de fik børn. Ellers ville deres børn ikke være gamle nok til at have resultater af nationale tests eller måske tilmed gamle nok til at være startet på en ungdomsuddannelse. Rapporten viser da også, at mere end halvdelen har fået børn, inden de var fyldt 25 år.”

Det er ikke ”mere end halvdelen”, men 47 procent, der ifølge rapporten fik børn, inden de blev 25 år, og i øvrigt var det kun mødrene, der var så unge (side 16, figur 11, klik på ”Hent analyse om børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse her”). En beskeden fejl, men en fejl.


Læs resten på Jyllands-Posten


Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com