Lone Nørgaard: Apropos fædrelandskærlige borgere

BAGGRUND: I forbindelse med årets Mosbjerg Folkefest ved Skanderborg, bragte Ugeavisen Skanderborg dagen inden folkefesten en groft fortegnet beskrivelse af Mosbjerg Folkefest, der umiddelbart syntes helt ukritisk kopieret fra venstreradikale REDOX. Dansk Samlings Lone Nørgaard, der besøgte folkefesten som menig deltager sammen med andre medlemmer af Trykkefrihedsselskabet, henvendte sig efterfølgende til Ugeavisen Skanderborg og fik på avisens debatsider trykt et modindlæg til artiklens insinuerende påstande, ligesom artiklen nu er blevet rettet til i forhold til en række tvivlsomme citater, den oprindeligt indeholdt.

Læserne af Skanderborg Folkeblad kunne d. 21.6 læse en artikel om Mosbjerg Folkefest under overskriften: “Højreradikale samles til stor folkefest ved Skanderborg”.

Jeg vil gerne tage til genmæle mod artiklens fremstilling af begivenheden, der stigmatiserer blandt andet mig. Der er ikke ordentligt styr på begrebsapparatet.

‘Højreradikale’ bliver brugt pr automatik som et skældsord a la racist over for den borger, der tillader sig at nære kærlighed til Danmark med et ønske om, at dansk kultur og det danske folk også skal eksistere for børn og børnebørn.

Et synspunkt, det er helt legitimt at være uenig i, men selve synspunktet er lige så gyldigt som det modsatte: Multikulturel mangfoldighed er et gode, også selv om det på sigt betyder, at dansk lov og ret og dansk kultur ikke kommer til at råde overalt på dansk territorium.

Med afsæt i fædrelandskærlighed (vores historie, vores sprog / modersmål, vores sunde og bælter, vores øer, vores (landsby) kirker og bygningsværker, vores sangskat osv. osv. – læs gerne videre fx på Grundlovsforeningen Dansk Kulturs hjemmeside) har jeg de sidste 20 år deltaget i samfundsdebatten for bl. a. at oplyse om konsekvenserne af den indvandring, der blev sat i gang med udlændingeloven i 1983.


Hele Lone Nørgaards trykte læserbrev kan læses her på side 39 i den digitale udgave af Ugeavisen Skanderborg 2. juli 2019.

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com