Lone Nørgaard: Ole Hasselbalch - en hædersmand

Af Lone Nørgaard, hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling.

Ole Hasselbalch er død. Hans liv blev en lang kamp mod de mørke kræfter, som han så før stort set alle andre og gav et navn, men sandheden er som bekendt alt for ofte ilde hørt.

I årtier forsøgte Ole Hasselbalch at rive sløret fra danskernes øjne og sandsynliggøre vores deroute, hvis vi fastholdt ”flygtninge”-politikken. Til trods for udskamning, hadefulde angreb og forfølgelse gav han aldrig op, og selv da han lå på sit yderste, arbejdede han på dokumentationen af indvandringens konsekvenser. På Den Danske Forenings hjemmeside ligger pdf.filen ”Fakta om indvandringen” opdateret af ham oktober 2019.

Ole Hasselbalch var altid på den rigtige side
Ole Hasselbalch var utroligt klartskuende, fremsynet og altid på den rigtige side: 

”Når muligheden for at få statsanerkendt aflad og komme i det gode selskab trænger sig på, er der så meget andet, der glider i baggrunden.” (Viljen til modstand, s. 9)

”(…) menneskevennerne savner til gengæld noget vigtigt. De har ikke kendsgerningerne på deres side.” (ibid., s. 60)

”Jeg er ofte blevet fremstillet som fanatisk anti-muslim. Det er jeg ikke. Jeg vil til hver en tid forsvare muslimers ret til at missionere her i landet, til igennem overtalelse af forsøge at overbevise os om det rigtige i deres lære. Og lad det være sagt med det samme: Også Islam rummer jo mange træk, som er smukke.
   Men jeg vil ikke byde mine efterkommere, at de mister retten til selv at bestemme, hvad de må tro og tænke, blot fordi jeg af slaphed ikke fik sagt fra over for noget, som ikke er mission, men invasion, ikke kulturudveksling, men landovertagelse og kolonisering. Den dag, hvor deres ret til at vælge er gået tabt, fordi vores politikere har lukket alt for mange ind, som ikke forinden har turdet eller gide undersøge hvem var, da vil jeg kunne stå fri og kunne sige: Jeg gjorde, hvad der var muligt for at undgå dette!” (ibid., s. 38).

Ja, det gjorde Ole Hasselbalch. Utrætteligt, uselvisk og myreflittig.

Et privilegium at have fået lov til at kende Ole Hasselbalch
Jeg var så heldig at få et lidt mere personligt kendskab til Ole Hasselbalch i forlængelse af udgivelsen Der var et yndigt land – en beretning om truslen mod Danmark (2014) forfattet sammen med Lars Hedegaard og Mogens Camre.

Ole Hasselbalch var et menneske, for hvem jeg nærer den dybeste agtelse. Han var en hædersmand, aldeles ubestikkelig, og udstyret med en integritet, modstandskraft og kampvilje, der aftvinger den største respekt.

Læs resten på NewSpeek

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com