Morten Uhrskov Jensen: Hans Jørgen Bonnichsen er blank i forhold til magtdelingen

Manden er 21 år ældre end jeg og kender intet til retstilstanden indtil 1983.

Det er altid morsomt, når man med rette kan sige, at hans middelmådighed aldrig er blevet fuldt ud anerkendt.

Udsagnet passer sjældent godt på forhenværende operativ chef hos PET, Hans Jørgen Bonnichsen (Gud nåde og trøste os, hvis PET efter denne kalamitet hyrer tilsvarende personligheder).

Hans Jørgen Bonnichsen har fået trykt bl.a. følgende bevingede ord hos Avisen Danmark:

”Alle ved jo, at regeringen og et flertal i folketinget har tilsidesat magtfordelingslæren, ved at bemyndige integrationsministeren til at fratage personer deres danske statsborgerskab.”

Jeg skulle lige til at sige, at det er løgn i Hans Jørgen Bonnichsens hals, men jeg er ved nærmere eftertanke ret sikker på, at Hans Jørgen Bonnichsen simpelthen ikke aner, hvordan retstilstanden var før udlændingeloven af 1983, 134 år efter grundlovens indførelse. Det vil jeg nu fortælle.


Læs resten på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com