Morten Uhrskov Jensen: Absurd rapport fra Københavns Kommune om tilstanden blandt de ikkevestlige

Forfatterne kan da ikke selv tro på, at problemerne kan løses.

Nogle gange mere er, hvad jeg fik syn for sagn for, da jeg læste en rapport fra Københavns Kommune med den bøvlede titel ”Status på Socialudvalgets mål i Københavns Integrationspolitik 2015-18.” Det følgende skal handle om, hvad der står på siderne 7-9. Man kan finde disse og flere sider ved at trykke på ”Bilag 2. Integrationspolitik 2019-2022” ude til højre.

Der savnes ikke guldkorn på de bemeldte sider. Man ved med det samme, at man er henvist til et parallelunivers, hvor det uforsvarlige skal gøres forsvarligt, og hvor det forrykte skal gøres normalt. Her følger en række citater fra rapporten om ikkevestlige i København med mine kommentarer derefter:

»Endvidere er flere københavnere med minoritetsbaggrund kommet i beskæftigelse. I 2016 var 56 pct. af københavnerne med minoritetsbaggrund over 25 år en del af arbejdsmarkedet, mens det tilsvarende tal for københavnere med dansk baggrund var 79 pct. Til sammenligning var tallene hhv. 52 pct. og 77 pct. i 2012.«

Det er jo så flot, at man næsten ikke kan få armene ned. Afstanden mellem danskere og de ikkevestlige på arbejdsmarkedet i København er under en højkonjunktur nu kun 23 procentpoint, mens den var på 25 procentpoint i 2012. Pas på derude. Lige om lidt overhaler de ikkevestlige danskerne på arbejdsmarkedet … eller noget.

»Der er i de senere år sket et fald i andelen af københavnske børn med minoritetsbaggrund, der har sproglige udfordringer ved skolestart. Andelen er dog stadig markant højere blandt børn med minoritetsbaggrund end blandt de øvrige børn. I 2013 var det næsten halvdelen af eleverne, der ikke havde de rette sproglige forudsætninger, når de startede i folkeskolen. I 2016 var antallet af elever, der ikke havde de rette sproglige forudsætninger ved skolestart, reduceret til 4 ud af 10.«

Læs resten på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com