Morten Uhrskov Jensen: Man må lade de klimareligiøse, at de indtil videre har vundet et slag

Sektlederne blandt klimafanatikerne har i øjeblikket udmanøvreret kritikerne af befolkningsudskiftningen.

Jeg indrømmer, at jeg har veget tilbage for at skrive om de såkaldte klimaproblemer. Det har jeg ikke gjort, fordi jeg tror, at mennesket ikke har indvirkning på jordens klima. Som ren amatør tror jeg, at det er tilfældet.

Især de store, industrialiserede lande bør forsøge at nedbringe deres udledning af co2. Så vidt jeg kan se, kan det med den nuværende teknologi især ske ved at anvende de nyeste og meget sikre former for kerneenergi, thoriumenergi. Det er f.eks. ret absurd at iagttage et Tyskland, der bræænder forurenende kul af i enorme mængder, mens man har tænkt sig at udfase atomkraft.

Jeg betragter det som overvejende sandsynligt, at menneskelig aktivitet påvirker klodens gennemsnitlige temperatur, men jeg undrer mig i den anledning over én ting:

Hvorfor er det overhovedet ikke et emne i debatten, at kloden gennem sin ret lange historie har oplevet endda særdeles omskiftelige klimatyper? I 1200-tallets Danmark var det varmere end i dag. Og så videre. Og nej, jeg nævner ikke dette for at benægte menneskets indflydelse på klimaet, men det kunne nok fortjene mere omtale, at jorden og solen helt af sig selv er medvirkende til at skabe forskellige klimatyper gennem tiden.

Nå, nu er jeg allerede blevet kættersk. Jeg har fordristet mig til at nævne, at andre forklaringer også kan være til stede. Jeg havde helt glemt, at det der med klimaet skal være monokausalt. Der må kun være én forklaring. Ellers bliver det åbenbart for indviklet at forstå.

Det er nu også lykkedes for de klimareligiøse – læs: fanatikere – at oppiske en stemning, hvor jorden vist nok går under lige straks, hvis ikke Donald Trump stilles for en rigsret i morgen eller senest i overmorgen.


Læs resten på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com