Morten Uhrskov Jensen: Politisk korrekt vinkling for børn af efterkommere – venstreorienterede journalister slår til igen

Der skys intet middel. Også ren uhæderlighed bruges i den politisk korrekte sags tjeneste.

Da Berlingske før jul bragte en forsideartikel om en rapport fra bl.a. Integrationsministeriet, skabte det øjeblikkeligt hektisk aktivitet på diverse medieredaktioner. De mente, at rapporten var fejlbehæftet. En uges tid senere kunne Politiken, netavisen Point of View International, Videnskab.dk og ikke mindst DR’s P1 triumferende bekendtgøre, at der på ingen måde var dækning for at sige, at børn af ikke-vestlige efterkommere – 3. generation – ikke klarer sig bedre end efterkommerne - 2. generation.

Nu da krudtrøgen så nogenlunde har lagt sig, er det mildest talt på sin plads at se på, hvad der er op og ned. Er den oprindelige rapport ubrugelig, eller er der stadig noget at komme efter? Det korte svar er: Ja, der er meget at komme efter. 
Det er korrekt, at den oprindelige rapport med rette kunne korrigeres på visse punkter. Disse korrektioner ugyldiggør dog på ingen måde den overordnede konklusion: Selv 3. generation af ikke-vestlige klarer sig langt ringere end etniske danskere. Det begynder i grundskolen og har forudsigelige effekter hele vejen igennem i form af lavere grader af uddannelse og lavere deltagelse på arbejdsmarkedet

Der har været to kritikpunkter af rapporten samt en henvisning til en undersøgelse lavet af Danmarks Statistik i 2017. Det første kritikpunkt går på, at man i rapporten fra ministeriet ikke inddrog ’blandede forhold’, hvor f.eks. en efterkommer med tyrkisk baggrund, 2. generations ikke-vestlig, får barn/børn med en etnisk dansker. Denne indvending vil vi ikke bruge tid på her, idet det IKKE var pointen med undersøgelsen. Hovedformålet med rapporten var at finde ud af, hvordan børn i 3. generation med rent ikke-danske/ikke-europæiske rødder, klarer sig i det danske skolesystem ved grundskolens afgangsprøver. Det er bestemt interessant at få afdækket, hvordan børn af ”blandede” forhold klarer sig, men det var bare ikke formålet med rapporten.

Læs resten af blogindlægget på Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com