I disse tider, hvor det er moderne at påstå, at der er 117 køn, alle socialt konstruerede, er der hårdt brug for at give vanviddet modspil: Der er to køn, og der er kønsforskelle.

Fra naturens side er der to klart definerede køn, hanner og hunner, og det gælder også i menneskeverdenen. Hos menneskene er en af forskellene, at i gennemsnit er mænd relativt mere interesserede i ting, kvinder relativt mere interesserede i mennesker/ relationer. Det er påvist i masser af kønsforskning (jf. de omfattende referencer / dokumentation af kønsforskelle i Kåre Fogs bøger, på bloggen Kønsdebat, Lone Nørgaards »Sex, løgn og kvinder« og den norske udsendelse »Hjernevask«).

En anden forskel er, at mænd har en bedre opfattelse af rumlige forhold og abstrakte emner end kvinder.

Resten kan læses hos Berlingske