Lone Nørgaard: Politik(erne) ødelægger samfundet

Af Torben Hansen, historiker & Lone Nørgaard

I dag opholder mindst 50 millioner muslimer sig i Vesteuropa. Sandsynligvis er tallet for lavt sat på grund af den daglige invasion over Middelhavet til Grækenland, Italien og Spanien. Afgørende er, at en del af de tilstrømmende – især unge mænd – praktiserer grov vold mod de oprindelige befolkninger. Dertil kommer, at de mangler evner og vilje til at finde arbejde, idet regeringerne forsyner dem med rede penge og andre faciliteter. I parentes bemærket er det også grunden til, at ingen immigranter sætter kursen mod Portugal, for her er kasserne nemlig lukket. 

Der foreligger af indlysende grunde et stærkt incitament til, at millioner fra en stribe fejlslagne stater rejser til livsvarig forsørgelse i Europa. Den katastrofale konsekvens er, at hidtil velfungerende samfund ødelægges.

Statsmagten kan og vil ikke standse folkevandringen. I stedet straffer politikerne dem, der protesterer mod at blive udnyttet og mod de daglige forbrydelser begået af tilvandrede immigranter. Storbritannien, Sverige og Tyskland er de værste eksempler.

Det står stadig klarere, at politikerne er i gang med at udskifte de europæiske befolkninger med mennesker, heraf en del analfabeter, fra Afrika og det vestlige Asien. Sådan er det foregået i mindst tre årtier – for Danmarks vedkommende siden udlændingeloven fra 1983. Ytringsfrihed og tillid mellem borgere og politikere undermineres eller begrænses, og det store flertal af journalister praktiserer desværre fortielser eller forvanskning af voldtægt, røveriske overfald og mord.

Læs resten på NewSpeek Networks

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com