Morten Uhrskov Jensen: Hvad ved partierne i rød blok om økonomi?

Til venstre for Socialdemokratiets højrefløj er svaret: Ingenting.

Jeg er netop blevet færdig med Victor Sebestyens fremragende bog om skæbneåret 1989, hvor de totalitære kommuniststater i Central- og Østeuropa væltede på stribe.

Blandt alle kommunismens modbydeligheder af krænkelser af menneskelig værdighed slår den økonomiske stærkt igennem. Hvad enten det drejede sig om Østtyskland, Polen, Ungarn, Tjekkoslovakiet, Bulgarien eller Rumænien, gik ét forhold igen:

Den økonomiske elendighed og det dertil hørende sundhedsskadelige miljøsvineri var en fuldt integreret bestanddel af de menneskefjendske kommuniststater i østblokken. Almindelige mennesker levede i ynkværdig fattigdom sammenlignet med selv underklassen i Vesteuropa. Elendigheden i boligstandard, større materielle goder som biler og almindelige forbrugsvarer, herunder madvarer, var af en sådan karakter, at man ikke engang sammenligner med førindustrielle samfund, men i stedet med dystopiske romaner i stil med George Orwells 1984.

Man kan næppe forstå, hvor afskyelige disse samfund var uden selv at have erfaret det, men man kan gøre det næstbedste forsøg ved at læse om dem.

Læs resten hos Jyllands-Posten

Dansk Samling - CVR: 33917074 -  Jyllandsgade 60 - 9900 Frederikshavn - Danmark

Powered by wpsnet.com